e-Posta Print

Etkinlik ve Kongreler

Anket Çalışması- Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisi Hakkındaki Düşünceleri ve Bilinç Durumu
ABAT
ULUSAL ETKİNLİK(KONGRE DIŞI)
TIP
Bu çalışmayla amacımız, bir salgın durumunda bu salgının tedavisinden sorumlu olacak olan hekim adayları olan tıp fakültesi öğrencilerinin yaşadığımız COVID-19 Pandemisi hakkında ne kadar bilinçli olduklarını ve hayatlarının ne düzeyde etkilendiğini ölçmektir. Çalışmaya katılıp katılmamakta tamamen serbestsiniz. İstediğiniz anda soruları cevaplamaktan vazgeçebilirsiniz. Bu durumda cevaplanan bölüm çalışmaya dahil edilmeyecektir. Çalışma kapsamında kimliğinizi ortaya çıkarabilecek hiçbir bilgi istenmeyecektir. Değerlendirme yapabilmek için sadece numaralandırma kullanılacaktır. Elde edilecek bilgiler gizli tutulacak olup bilimsel çalışma dışında başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Anketimizde ilk bölüm onamınızı almak için, 2. bölüm demografik veriler için, 3. bölüm bilgi düzeyinizi öğrenmek için, 4 ve 5. bölümler ise tutum ve düşüncelerinizi öğrenmek için oluşturulmuştur. Bir sorunuz olması halinde Hilal Sena Çifcibaşı'na ulaşabilirsiniz. Telefon: +90 505 785 98 35 E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Etik kurul tarihi: 09.04.2020 Etik kurul karar no: ATADEK 2020-05/40