Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

11. Ulusal AKDÜBAT Tıp Öğrencileri Kongresi
Sözel Sunum
Olgu Sunumu
İNSANDA SÜRÜNGEN KALBİ - BİR OLGU SUNUMU
İNSANDA SÜRÜNGEN KALBİ - BİR OLGU SUNUMU Rıza Umut İNCE - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi , Samsun Uğur Keser - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi , Samsun İÇERİK 6 yaşındayken VSD ameliyatı olan 40 yaşındaki erkek hasta, taşikardi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Normal EKG’sinde QRS süresi 200msn görüldü ve bu görünüm RBBB ile uyumluydu.(fig.B) Hastanın 3/6 sistolik üfürümü vardı. Transtorasik ekokardiyografisinde VSD yaması ve soldan sağa şantlı küçük bir rezidüel VSD’si vardı.(fig.A) VSD şantının maksimum sistolik gradyanı 92 mmHg olarak ölçüldü, ayrıca 5.1 m / sn'lik bir tepe hızı ve 103 mmHg'lik tahmini sistolik pulmoner arter basıncı (sPAP) ile orta triküspit yetersizliği vardı. Ölçülen sPAP ve VSD şant gradyanları göz önüne alındığında, sistolik kan basıncı (SBP) yaklaşık olarak bu ikisinin toplamına eşit olmalıdır (103+ 92 = 195mmHg). Ancak kan basıncı 140 / 90mmHg idi. Bu tutarsızlık için olası bir açıklama için kalbini incelediğimizde, sağ ventrikül içinde maksimum 3.1m / sn ve sistolik gradyan 38 mmHg ile sistolik bir örtüşme fark ettik. Düşük basınçlı (P) olan oda VSD şantının yönlendirildiği odaydı ve bu oda pulmoner artere doğrudan açılıyordu. Bu odada basınç değerini doğrulamak için ayrıca pulmoner yetmezlik akışıyla beraber, 3.8 m / sn'lik bir tepe diyastolik hızı ölçtük, yani o da 60 mmHg'lik bir ortalama pulmoner arter basıncı (mPAP) değerini gösterdi. Ayrıca, kardiyak kateterizasyon ile 116mmHg'lik bir sPAP ve 65mmHg'lik bir mPAP'ı doğruladık. Sistolik aortik basıncı 145mmHg ve sistolik sol ventrikül basıncı 152mmHg idi. Bu yüzden VSD şantının beklenmedik derecede yüksek gradyanı bizim için hala bir gizemdi. Bu durumu açıklayabilmek için literatür araştırırken, hastanın kalbinin sürüngen kalp modeline benzediğini fark ettik. Sürüngen kalbinde, iki atriyum ve 3 adet kaslı yapı ile ayrılmış tek bir ventrikül vardır. (fig.E) Hastamızın kalbinde, sağ ventriküldeki yüksek basınçlı küçük oda cavum venosum, VSD'li sağ ventrikülün daha büyük odası cavum pulmonale ve sol ventrikül ise cavum arteriosum idi. Sürüngen kalplerinde tipik olarak hastamızda olduğu gibi nonkompakte miyokard bulunur.(fig.C) Ayrıca, sürüngen kalbi AV düğümü ve His demeti olmayan benzersiz iletim sistemine sahiptir ve ventrikülü soldan sağa yavaş depolarize olur. Elektrofizyolojik çalışmada hastamızda AV düğümü ve His demeti olmadığını tespit ettik. Tüm bu bulguları bir araya getirdiğimizde; hastamızda tüm anatomik, elektriksel ve fizyolojik özelliklere sahip bir sürüngen kalbi olduğu sonucuna varıyoruz.(fig.D) Tutarsız basınç kayıtlarının EKG’de gizliydi. Çok uzun QRS süresine sahip RBBB, ventriküllerin kasılması arasında gecikmeye neden olarak ventriküller arasında dinamik bir basınç gradyanına neden olur. Şant akışının daha uygun bir kaydını elde ettiğimizde, Sürekli dalgalı doppler (CWD) kaydında bu dinamik çift yönlü şantı gösterdik.(fig.F) Bu vaka bize tek bir hücreden başlayıp; balıklara, sürüngenlere, memelilere ve insanlara evrimiyle ilgili bir kanıt daha gösteriyor. Evrim, yenidoğan yaşamı boyunca tekrar tekrar gerçekleşir. Hastamızda olduğu gibi bir embriyolojik duraksamayla, bu şaşırtıcı insan evriminin ipuçlarını kolayca gözlemleyebiliriz. Anlatım, görsel ve videolarla (EKG,EKO,EPS,MR,BT) desteklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji, Sürüngen Kalbi, VSD, Cavum Venosum, Cavum Arteriosum, Cavum Pulmonale Rıza Umut İNCE - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü 5. Sınıf Tel:+90 537 570 40 39 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Uğur KESER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü 5. Sınıf Tel:+90 545 477 45 39 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Doç.Dr. Ebru Özpelit - Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji A.B.D. Danışman Akademisyen Dr.Öğr.Üyesi Ömer GEDİKLİ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. Danışman Akademisyen
2020-03-07 01:37:00
  • Kardiyoloji
  • Sürüngen Kalbi
  • Cavum Venosum
  • VSD
  • Cavum Pulmonale

İkinci
  • Rıza Umut İNCE
  • Uğur KESER