Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

UBİAT 22. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
Sözel Sunum
Derleme Sunum
Nitrik Oksitin Öğrenme ve Hippocampal LTP Üzerindeki Etkileri
Nitrik oksit (NO), öğrenme ve hafızaya yol açan sinir devrelerinde yaygın olarak kullanılır. NO, konvansiyonel olmayan (alışılmadık) bir nörotransmiterdir. Öğrenme ve hafıza ile olan ilişkisi olağandışı özellikleri ile ilişkili midir? Literatürün gözden geçirilmesi, NO ve belleğin nasıl ilişkili olduğuna dair genel bir ilkenin oluşturulmasına izin verebilir. Bununla birlikte, NO ve bellek arasında gerçekten güçlü bir ilişki olduğunu doğrulamanın yanı sıra, NO'in öğrenme ve hafızadaki rolü hakkında basit kurallar ortaya çıkmaz. NO'in etkileri belirli bir aşama veya hafıza şekli ile ilişkili değildir ve türlere, suşlara, davranışlara veya eğitim paradigmasına büyük ölçüde bağlıdır. Bununla birlikte bu derleme, NO’in hippocampal LTP üzerindeki etkilerini inceleyerek NO’in neden öğrenme ve hafıza ile ilişkili olduğuna dair ipuçları vermektedir. Sadece spesifik bir reseptöre bağlandığında yanıt oluşturabilen konvansiyonel transmitterlerin aksine NO, birçok moleküler mekanizma yoluyla çok çeşitli nöronları etkileyebilen karışık bir sinyaldir. Öğrenme ve hafızaya yol açan devrelerde, yaygın etkileri olan düzensiz bir haberci aracılığıyla bazı olayları açıklamak yararlı olabilir. Bununla birlikte, her devre farklı sonuçlar elde etmek için karışık sinyali farklı bir şekilde kullanacaktır. Karmaşık bir sinyal olan NO’in anahtar devrelerde incelenmesi öğrenme ve bellek ilişkili hastalıklarda ( örneğin Alzheimer ) yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayabilir. Kaynakça: 1- Hawkins RD, Zhuo M, Arancio O. Nitric oxide and carbon monoxide as possible retrograde messengers in hippocampal long-term potentiation. J Neurobiol. 1994 Jun;25(6):652-65. doi: 10.1002/neu.480250607. PMID: 8071665. 2- Garthwaite J. Nitric oxide as a multimodal brain transmitter. Brain Neurosci Adv. 2018 Dec 4;2:2398212818810683. doi: 10.1177/2398212818810683. PMID: 32166152; PMCID: PMC7058253. 3- Hardingham N, Dachtler J, Fox K. The role of nitric oxide in pre-synaptic plasticity and homeostasis. Front Cell Neurosci. 2013 Oct 31;7:190. doi: 10.3389/fncel.2013.00190. PMID: 24198758; PMCID: PMC3813972. 4- Matsushita K, Morrell CN, Cambien B, Yang SX, Yamakuchi M, Bao C, Hara MR, Quick RA, Cao W, O'Rourke B, Lowenstein JM, Pevsner J, Wagner DD, Lowenstein CJ. Nitric oxide regulates exocytosis by S-nitrosylation of Nethylmaleimide-sensitive factor. Cell. 2003 Oct 17;115(2):139-50. doi: 10.1016/s0092-8674(03)00803-1. PMID: 14567912; PMCID: PMC2846406. 5- Wiseman DA, Kalwat MA, Thurmond DC. Stimulus-induced S-nitrosylation of Syntaxin 4 impacts insulin granule exocytosis. J Biol Chem. 2011 May 6;286(18):16344-54. doi: 10.1074/jbc.M110.214031. Epub 2011 Mar 10. PMID: 21393240; PMCID: PMC3091240. 6- Morrell CN, Matsushita K, Chiles K, Scharpf RB, Yamakuchi M, Mason RJ, Bergmeier W, Mankowski JL, Baldwin WM 3rd, Faraday N, Lowenstein CJ. Regulation of platelet granule exocytosis by S-nitrosylation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Mar 8;102(10):3782-7. doi: 10.1073/pnas.0408310102. Epub 2005 Feb 28. PMID: 15738422; PMCID: PMC553307. 7-Ockelford F, Saada L, Gazit E, de Mel A. Is Nitric Oxide Assuming a JanusFace in The Central Nervous System? Curr Med Chem. 2016 May 27;23(16):1625-37. doi: 10.2174/0929867323666160316124137. PMID: 26980566. 8- Norris D. Short-term memory and long-term memory are still different. Psychol Bull. 2017 Sep;143(9):992-1009. doi: 10.1037/bul0000108. Epub 2017 May 22. PMID: 28530428; PMCID: PMC5578362. 9- Zorumski CF, Izumi Y. Modulation of LTP induction by NMDA receptor activation and nitric oxide release. Prog Brain Res. 1998;118:173-82. doi: 10.1016/s0079-6123(08)63207-0. PMID: 9932441. 10- Zorumski CF, Izumi Y. Nitric oxide and hippocampal synaptic plasticity. Biochem Pharmacol. 1993 Sep 1;46(5):777-85. doi: 10.1016/0006-2952(93)90484-e. PMID: 7690565. 11- Susswein AJ, Katzoff A, Miller N, Hurwitz I. Nitric oxide and memory. Neuroscientist. 2004 Apr;10(2):153-62. doi: 10.1177/1073858403261226. PMID: 15070489. 12- Puzzo D, Palmeri A, Arancio O. Involvement of the nitric oxide pathway in synaptic dysfunction following amyloid elevation in Alzheimer's disease. Rev Neurosci. 2006;17(5):497-523. doi: 10.1515/revneuro.2006.17.5.497. PMID: 17180876. 13- Larkman AU, Jack JJ. Synaptic plasticity: hippocampal LTP. Curr Opin Neurobiol. 1995 Jun;5(3):324-34. doi: 10.1016/0959-4388(95)80045-x. PMID: 7580155. 14- Kimura H. Hydrogen sulfide as a neuromodulator. Mol Neurobiol. 2002 Aug;26(1):13-9. doi: 10.1385/MN:26:1:013. PMID: 12392053. 15- Yamada K. [Role of nitric oxide in learning and memory processes]. Nihon Yakurigaku Zasshi. 1998 Feb;111(2):87-96. Japanese. doi: 10.1254/ fpj.111.87. PMID: 9558647. 16- Prast H, Philippu A. Nitric oxide as modulator of neuronal function. Prog Neurobiol. 2001 May;64(1):51-68. doi: 10.1016/s0301-0082(00)00044-7. PMID: 11250062. 17- Yu H, Cui LX, Huang N, Yang ZL. Recent developments in nitric oxidereleasing biomaterials for biomedical applications. Med Gas Res. 2019 OctDec;9(4):184-191. doi: 10.4103/2045-9912.273956. PMID: 31898603; PMCID: PMC7802421. 18- Poulos TL, Li H. Nitric oxide synthase and structure-based inhibitor design. Nitric Oxide. 2017 Feb 28;63:68-77. doi: 10.1016/j.niox.2016.11.004. Epub 2016 Nov 23. PMID: 27890696; PMCID: PMC5569579. 19- Arancio O, Antonova I, Gambaryan S, Lohmann SM, Wood JS, Lawrence DS, Hawkins RD. Presynaptic role of cGMP-dependent protein kinase during long-lasting potentiation. J Neurosci. 2001 Jan 1;21(1):143-9. doi: 10.1523/ JNEUROSCI.21-01-00143.2001. PMID: 11150330; PMCID: PMC6762426. 20- Son H, Hawkins RD, Martin K, Kiebler M, Huang PL, Fishman MC, Kandel ER. Long-term potentiation is reduced in mice that are doubly mutant in endothelial and neuronal nitric oxide synthase. Cell. 1996 Dec 13;87(6):1015-23. doi: 10.1016/s0092-8674(00)81796-1. PMID: 8978606. 21- Kleppisch T, Pfeifer A, Klatt P, Ruth P, Montkowski A, Fässler R, Hofmann F. Long-term potentiation in the hippocampal CA1 region of mice lacking cGMP-dependent kinases is normal and susceptible to inhibition of nitric oxide synthase. J Neurosci. 1999 Jan 1;19(1):48-55. doi: 10.1523/ JNEUROSCI.19-01-00048.1999. PMID: 9870937; PMCID: PMC6782378. 22- Ko GY, Kelly PT. Nitric oxide acts as a postsynaptic signaling molecule in calcium/calmodulin-induced synaptic potentiation in hippocampal CA1 pyramidal neurons. J Neurosci. 1999 Aug 15;19(16):6784-94. doi: 10.1523/ JNEUROSCI.19-16-06784.1999. PMID: 10436036; PMCID: PMC6782863. 23- Murphy KP, Bliss TV. Photolytically released nitric oxide produces a delayed but persistent suppression of LTP in area CA1 of the rat hippocampal slice. J Physiol. 1999 Mar 1;515 ( Pt 2)(Pt 2):453-62. doi: 10.1111/j.1469-7793.1999.453ac.x. PMID: 10050012; PMCID: PMC2269165.
2021-05-29 00:00:00
  • Nitric oksit
  • Hippocampal LTP
  • Öğrenme
  • Bellek

Yok