Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

ANTBAT 7. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
Poster Sunumu
Olgu Sunumu
EVLAT EDİNME SÜRECİNDE KANGURU BAKIMI
Ten tene temas ya da diğer adıyla “Kanguru bakımı(KB)”; yenidoğanın bakıcısıyla direkt temasıyla bebekte stabilizasyonu ve sakinleşmeyi sağlayan psikolojik ve fizyolojik pozitif gelişmeyi tetikleyen bir yöntemdir. İlk defa 1978’de Kolombiya’da yenidoğan yoğunbakım servislerindeki (YYBS) çalışan ve küvöz eksikliği nedeniyle önerilmiştir. Kullanımı giderek yaygınlaşmış ve pek çok ülkede standart bakımın bir parçası olmuştur. Ülkemizde de prematüre bebek bakımında tavsiye edilmekte ve personel eğitimleriyle yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Özellikle preterm bebeklerde hipotermiyi önlemesi, erken emzirmeyi ve hastaneden erken taburcu olmayı sağlaması nedeniyle önemlidir. Klasik KB’de ilk tercih laktasyonun da uyarılması amacıyla anne olsa da, sezeryan doğum sonrası ilk süreçte olabildiği gibi babalar da kanguru bakımı verebilmektedir. Her iki ebeveyn için de yenidoğanla bağlanmalarında olumlu etkileri çalışmalarla kanıtlanmıştır. Literatürde kanguru bakımıyla ilgili olgu çalışmaları aramasında 2003 yılına ait bu vakanın sunumuyla devam edeceğim Gebeliğin ikinci ayında doğacak bebeği evlat edinmek için biyolojik anneyle anlaşılmış ve devamlı iletişim kurulmuştur. Ancak gebelik beklenmedik bir biçimde, 27. gebelik haftasında bebeğin ayak geliş pozisyonu ve erken plasental ayrılma riski nedeniyle acil sezeryana alınarak sonlandırılmıştır. Biyolojik anne 15 yaşında ve gebelik süresince başka bir komplikasyon yaşamamıştır. Yenidoğan 917g olarak dünyaya gelmiş ve ilk 1, 5 ve 10. dakikalardaki Apgar skoru 1, 1 ve 4 olarak kaydedilmiştir. Respiratuar distres sendromu(RDS) kontrol ve tedavisi için YYBS’ye transfer edilmiş ve ağır RDS için yüksek frekanslı solunum desteğine(YFSD) bağlanmıştır. beşinci günde nasal kanüle geçilmiş. Beslenmesi tüple mideden ve umblical arterden parenteral sağlanmıştır. Kan basıncı stabilizasyonu sağlanması için üç gün süreyle dopamin infüzyonu yapılmıştır. Bebeğin bulunduğu hastanede KB, neonotologlar tarafından uygunsa rutin olarak önerilmekte olup bu bebek için de önerilmiştir. Bebeği evlat edinen her iki ebeveyn de bilgilendirmeler sonrası KB yapmaya gönüllü olmuştur. Bebek hala YFSD’ye bağlı olduğundan transferinde 4 hemşire rol almıştır. Anneyle gerçekleştirilen ilk KB’de bebek klinik olarak stabil kalmayı sürdürmüş, transferin hemen ardından oksijen konsantrasyonunda hafif bir artış gerekmiş olsa da kısa sürede yeniden regüle olması sağlanmıştır. Her gün ebeveynler ikişer saat olmak üzere birkaç kez KB vermiştir. KB süresince gözlenen ebeveyn ve bebek için rahat bir ortam sağlanmış, uygun pozisyonda her ikisinin de uyuyabilmesine izin verilmiştir. Doğumdan sonraki 10. günde bebek transfer için stabil hale gelmiş ve anne-babanın yaşadığı yere daha yakın bir hastaneye sevk edilmiştir. Yeni hastanede KB term bebeklere uygulanıyor olmakla birlikte prematüre bebeklere uygulma yapmadıkları için ebeveynler bebek taburcu olana kadar çok daha az KB yapabilmiştir. Pretmatüre bebekler yoğunbakımda uzun süre kalmakta ve ebeveynlerden ayrı tutulmaktadır. Bu süreç aidiyet hissini zedeleyebilir ve ebeveynler için zorlu bir süreç oluşturur. Yenidoğan evlat edinen ebeveynler de bu sürece daha az aidiyet hissiyle başlamaktadırlar. KB bebek ve yeni ebeveynleri arasında bağ kurulmasını sağlayan, hem de bebeği fizyolojik olarak destekleyen bir uygulamadır. Bu nedenle yenidoğan evlat edinme sürecinde uygulanmasının yaygınlaştırılmasıyla daha sağlıklı ilişkiler kuran ebeveyn ve çocuklar, daha sağlıklı gelişme gösterebilir. Anahtar kelimeler: kanguru bakımı, ten tene temas, prematüre bebek, evlat edinme, Kaynakça: • Leslie Parker, Gene Cranston Anderson. Kangaroo Care for Adoptive Parents and Their Critically İll Preterm İnfants. MCN Am J Matern Child Nurs. 2002 Jul-Aug;27(4):230-2. PMID: 12131274 • Grace J Chan, Amy S Labar,a Stephen Wall,b and Rifat Atuna. Kangaroo mother care: a systematic review of barriers and enablers. Bull World Health Organ. 2016 Feb 1; 94(2): 130–141J. • Ceren ÇALIK, Figen Işık ESENAY, Tufan Aslı SEZER. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kanguru bakımı uygulama durumları ve engeller. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2015; 17(1): 1-9 • Evereklian, Melvina et al.The Impact of Kangaroo Care on Premature Infant Weight Gain Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families , Volume 34 , e10 - e16
2019-04-26 00:00:00
  • kanguru bakımı
  • ten tene temas,
  • prematüre bebek
  • evlat edinme

Üçüncü
İrem TAÇYILDIZ