Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

MaSCo'19 (Marmara Student Congress 2019)
Poster Sunumu
Özgün Çalışma
HORİZONTAL ŞAŞILIĞIN FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN DERİN ÖĞRENME (EVRİŞİMLİ SİNİRSEL AĞ) YÖNTEMİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş ve Amaç: Klinik fotoğrafları ve derin öğrenme (DÖ) metodları kullanılarak geliştirilen bilgisayar programının horizontal şaşılığı tanıma başarısını değerlendirmek.

 

Gereç ve Yöntem: DÖ modeli geliştirilmesi için Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniğini 2011 ve 2019 tarihleri arasında ziyaret eden hastalardan oluşan arşivden alınan 3480 adet fotoğraf kullanıldı. Fotoğraflar ön işlemelerden sonra 7/3 oranıyla ayrılarak eğitim ve test veri tabanı oluşturuldu ve Keras Evrişimli Sinirsel Ağ Kütüphanesi (2015, Chollet) kullanılarak Python platformunda geliştirildi. Daha sonra modelin başarısını test etmek üzere, kliniğe yeni başvuran 0-70 yaş arasındaki ezotropya, ezotropya ve ortotropik (normal) tanılı 198 bireyden toplanan toplam 1159 fotoğraf (sırasıyla; n=340, n=227,n=592) kullanıldı. Derin öğrenme yöntemiyle geliştirilmiş modelin tahminleri, aynı fotoğraflar için şaşılık uzmanı oftalmolog , oftalmolog, aile hekimi ve pediatristin tahminleriyle karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Test için kullanılan fotoğrafların #,9’u ezotropi, ,6’sı ekzotropi ve Q,12’si ortotropikti. Tüm değerlendirme sonuçları içinde derin öğrenme yöntemiyle geliştiren model, fotoğrafların y,2’sinde kliniği ile uyumlu değerlendirme sonucu tahmin ederken, şaşılık uzmanı oftalmolog ,7; oftalmolog ; aile hekimi ,5 ve pediatrist p,5 oranında doğru tahmin etti. Derin öğrenme yöntemiyle oluşturulan modelin sonuçları ezotropi, ekzotropi ve ortotropik birey fotoğraflarını sırasıyla b,4; q,8 ve ,7 oranında doğru tahmin etti. Bu sonuçların sensitivitesi s,4 ve spesifisitesi ,7 olarak saptandı ve ROC (reciever operator characteristics) eğrisinin altında kalan alan (AUC) 0.825’idi.

 

Sonuç: Derin öğrenme yöntemiyle geliştirilen bilgisayar programı horizontal şaşılıkların saptamasında ve taramasında yararlı olabilir.

2019-05-03 00:00:00
 • yapay zeka
 • makine öğrenmesi
 • derin öğrenme
 • şaşılık
 • horizontal şaşılık
 • oftalmoloji

Birinci
 • FATMA ÖZER
 • GALİP YARDIMCI
 • MUZAFFER HAYBAT
 • NAZLI ZORLU
 • MERVE DURU