Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

12. Bilim Günleri
Poster Sunumu
Özgün Çalışma
LOKOMOTOR AKTİVİTENİN ÖLÇÜMÜNDE ROTAROD

Giriş: Lokomotor aktivite hayvan deneylerinde sıkça kullanılan ve gerek kas-iskelet sisteminin gerekse sinir sisteminin herhangi bir hasarını ortaya koyan bir tekniktir. Lokomotor aktivitenin değerlendirilmesinde yüzdürme ve yürütme gibi deney modeli yer almaktadır. Ancak kemirgenlerin düz bir bantta yürümesi zorluklara sebep olduğu için dönen bir sistemde deneylerin gerçekleştirilmesi tercih edilmektedir. Rotarod bu konuda kullanılan bir deney aletidir ve farklı kemirgen türleri için farklı ölçülere sahiptir. Rotarod performans testi, genellikle bir kemirgenin zorlu motor aktivitesini ölçmeye yönelik, hayvanın üzerinde yürüdüğü dönen bir silindirden oluşan bir performans testidir. Test sürüş süresi (saniye) veya dayanıklılık gibi parametreleri ölçer. Testin işlevlerinden bazıları deneklerin kavrama gücünün ve deneklerin motor koordinasyonunun değerlendirilmesidir. Özellikle deneysel ilaçların veya travmatik beyin hasarı sonrası etkilerinin test edilebilir (1). Reçeteli ilaçların kullanımından kaynaklanan insan motor davranışındaki bozulma endişesi nedeniyle rotarod testi, ilaç gelişiminin erken aşamalarında daha sonradan epidemiyolojik olarak tespit edilemeyecek kadar hafif bozulmalara neden olan ilaçların elenmesi için kullanılır. Çeşitli kimyasal agonistler ve antagonistler ile rotarod testi kullanılarak yapılan araştırmalar, bilim insanlarının hangi nöron bileşenlerinin kimyasalların etkilerine aracılık ettiğini belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Örneğin; benzodiazepinler gibi nöromüsküler koordinasyonu değiştirdiği bilinen ilaçlar, hayvanların rotarod üzerinde kalma süresini azaltır.Materyal ve Metod:Testte, bir kemirgen, hayvana zarar vermeyecek kadar düşük, ancak düşmekten kaçınmaya neden olacak kadar yüksek bir kafes tabanının üzerinde asılı, yatay olarak yönlendirilmiş, dönen bir silindir (çubuk) üzerine yerleştirilir. Kemirgenler doğal olarak dönen silindirde yani rotarodda kalmaya çalışır ve yere düşmekten kaçınır. Belirli bir hayvanın bu döner çubukta kalacağı süre, denge, koordinasyon, fiziksel durum ve motor planlama ölçülür. Rotarod'un hızı değiştirilebilir, sabit tutulabilir veya hızlandırılabilir. Bu test, aynı çubuk üzerinde aynı anda birkaç hayvanın test edilmesiyle kolayca otomatikleştirilir. Hayvanları birbirinden ayırmak için dikey engeller kullanılır.Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (HÜTBAT) Fizyoloji İlgi Kulübü olarak Robofizyoloji Laboratuvarı’nda sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere bir rotarod geliştirilmesi adına çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Standart ölçülere uygun olarak fare için silindir çapı 3 cm, yüksekliği 15 cm olacak şekilde belirlenmiştir. (2) Silindir farelerin tutunamayacağı ama aynı zamanda kayıp düşemeyecekleri bir dokuda hazırlanmıştır ve bu sistemi döndürmek adına elektrik motoruyla bir rotator sistem eklenmiştir. 4 hayvanın aynı anda deneye dahil olabilmesi adına paneller eklenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Robofizyoloji Laboratuvarı’nda çalıştığımız rotarodun piyasada satılan ürünlere göre daha düşük bir maliyetle üretimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. (3) Kulübümüzün Robofizyoloji ekibi ile birlikte gerçekleştireceği ve rotarodun kullanılacağı bir araştırma çalışması için etik kurul başvuruları hazırlanmıştır. Posterimizde de Rotarod deneyinin tanımı, gelişimi, kullanım alanları, protokolü ve fizyoloji ilgi kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bahsedilecektir.

2019-02-24 14:58:00
Birinci
  • Ezgi Aysu Şahin
  • Dilan Bozanoğlu