Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Derleme Sunum
Bağırsak Mikrobiyotası ve Kalp Krizi

Bağırsak Mikrobiyotası ve Kalp Krizi

Belemir Uzun1  Meldanur Yaldız2

(1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi

(2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencisi

Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarlarda oluşan plakların damarı daraltması ve kalbe giden kan akımının azalması sonucunda meydana gelir. Kalp krizi, toplumda yüksek bir insidansa sahip olduğu için bu alandaki çalışmalar oldukça önemsenmektedir. Son zamanlarda ise bağırsak mikrobiyomu ve kalp krizi arasındaki ilişki üzerinde duran çalışmalar dikkat çekmektedir. Çoğunlukla bakterilerden oluşan bağırsak mikrobiyotası, insan hücre sayısına göre 10 kat daha fazla mikroorganizmaya sahip ve ürettikleri kimyasallarla vücudumuzun iç dengesinin sağlanmasında önemli yerleri vardır. Örneğin, araştırmacılar “Akut Koroner Sendromu” olan 30 birey ve “Stabil Anginası” olan 10 birey ile çalıştı. Feçes örnekleri toplandı ve feçeslerden mikrobiyota izole edildi. Bu iki grupta farklı bakteri popülasyonlarının varlığı saptandı. Ayrıca bağırsak mikrobiyomunun- kalp krizi için önemli risk faktörleri olan- obezite, tip 2 diyabet, kandaki yüksek LDL kolesterolü ve yüksek kan basıncı ile ilişkisini gösteren çalışmalar vardır. Örneğin, hipertansiyon hastalarının bağırsaklarındaki mikrobiyal çeşitliliğin azaldığı ispat edilmiştir. Kalp hastalıklarının en önemli nedenlerden biri olan ateroskleroz sonucu koroner damarlardaki plak oluşumunun da bağırsak mikrobiyotası ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Mikrobiyota yokluğunda düşük kolesterollü bir diyetle 3-4 ay beslenen farelerin damarlarında plaklaşma gözlenmiştir. Yapılan çalışmalar “Bağırsak-Kalp Aksı”nın varlığını göstermektedir. Bağırsaktaki ve koroner plaktaki mikrobiyotanın, plak destabilizasyon sürecinde patojenik bir etkisi olabilir ve bu, ileride tedaviye yönelik potansiyel hedef olabilir.

 

2020-02-14 00:00:00
  • bağırsak mikrobiyomu
  • kalp krizi
  • koroner plak
  • mikrobiyota

Birinci
  • Belemir Uzun
  • Meldanur Yaldız