Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
KOL NAKLİ ve REPLANTASYON OLGULARINA NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

KOL NAKLİ ve REPLANTASYON OLGULARINA NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

 

Mehmet Berke GÖZTEPE1, Ömer ÖZKAN2, Özlenen ÖZKAN2, Hilmi UYSAL3

1Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

2 Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

3Nöroloji AD, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

 

GİRİŞ

Nöral yapıların uyarımında kullanılan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), noninvazif bir yöntem olup, merkezi sinir sistemi içindeki motor yolların veya motor korteksin manyetik stimülasyonu ile periferik sinirlerin elektrofizyolojik yanıt değerlerini oluşturur. Bu çalışmada, onam formu alınmış ve bilgilendirilmiş sağlıklı gönüllü grup, kol nakli ve replantasyon olgularında, motor korteks üzerinde belirlenen bir uyarım ve kayıt alma mekanizması IFCN komisyonunun TMS koşulları göz önünde bulundurularak uygulanmıştır.

 

MATERYAL-METOD

Motor potansiyel yanıtları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi EMG Laboratuvarında uygun koşullar sağlanarak, EMG cihazına (Nihon Kohden Neuropack) bağlı olan manyetik stimülatör (Magstim Bistim) ile 10 kHz’ de alınmıştır. TMS’de motor korteks uyarım noktaları, homunculus göz önüne alınarak 10/10’luk sisteme göre, her bireye özgü ölçüler ile belirlenmiştir. Kas montajı Belly-Tendon parametrelerine göre abductor pollicis brevis kas bölgesine yerleştirilmiştir. Manyetik uyarı sonucu oluşan uyarılmış potansiyellerin ve elektriksel stimülasyon ile elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyellerinin yanıtları alınmıştır. Elde edilen sonuçlar grafikler ve traseler üzerinde görselleştirilmiştir.

 

BULGULAR

Gönüller ve olgularda, elde ettiğimiz sonuçlar için, sıcak noktaların ve santral motor iletim hızı parametrelerinin literatürdeki değerlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Motor kortekste sağlıklı kontrol grubunda ve olgularda abductor pollicis brevis kas bölgesine verilen uyarıların 10/10'luk sistemde özel olarak belirlediğimiz noktalar üzerinde olan amplitüd değerleri karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Verilen manyetik uyarıların nöronlarda depolarizasyon sağlayıp birden fazla noktada yanıt almamıza neden olan mekanizma ve kortikospinal yollar tartışılmıştır.

 

SONUÇ

Klinik muayene, homunculus ve manyetik uyarı prosedürü analizi incelendiğinde, olguların, nörofizyolojik yaklaşımların sinyal analiz prosesinde, beynin, duysal ve motor temsillerinin, sağlıklı kontrol grubuna göre farklı olduğu gözlenmiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler:: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS); Motor Uyarılmış Potansiyel (MEP); Motor Homunculus; Korteks Haritalama

 

 İletişim Bilgileri

Mehmet Berke Göztepe

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2019-02-16 00:00:00
  • Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS)
  • Motor Uyarılmış Potansiyel (MEP)
  • Motor Homunculus
  • Korteks Haritalama

Yok
Mehmet Berke Göztepe, Ömer Özkan, Özlenen Özkan, Hilmi Uysal