Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Derleme Sunum
Pediatrik Kadrajda Sirkadiyen Ritim
EDA YAVUZ
DÖNEM 2
HACETTEPE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ
 
3.Oturum: Sirkadiyen Ritim ve Fizyoloji
 
Pediatrik Kadrajda Sirkadiyen Ritim
 
Sunumumda sirkadiyen ritmin pediatrik popülasyonda hangi fizyolojik süreçlerde etkili olduğundan ve bozulmasının hangi yaygın hastalık/sendromlara neden olacağından bahsedeceğim.
 
 Sirkadiyen ritim bebek anne karnındayken oluşur. Anne karnındaki bebekte düzenli uykunun başlama nedeni de sirkadiyen ritmin gelişmesidir. Bebek annenin aktivitesi, kalp atım hızı, kortizol ve melatonin hormonu salınımı ve vücut ısısı tarafından uyarılan ritimlere maruz kalır. Bebek bu bilgiyi kullanarak, doğum öncesi-sonrası kendi sirkadiyen ritim evrelerini ayarlar. Anne sütü ve emzirmek ise doğum sonrası sirkadiyen ritmin gelişmesindeki en önemli bileşenlerdendir. Bebeğin öğrenmesine ve kendini ayarlamasına yardımcı olur.
 
 Sirkadiyen ritmin çocuklarda büyüme ve gelişimle çok yakından ilişkili olduğu bilinir. Buna ilişkin büyüme hormonu salgılatıcı hormonun (GHRH) sirkadiyen ritminde uykunun önemli bir bileşen olduğu ispatlanmıştır. Yani 'uyusun da büyüsün' aslında bir şehir efsanesi değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bir sözdür. Ayrıca birçok çalışma çocuk ve ergenlerin sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve bilişsel gelişimlerinin sağlıklı olabilmesi için de uykunun önemli olduğunu gösteriyor.
 
 Sirkadiyen ritim pediyatrik popülasyonda psikolojik süreçlerde de oldukça etkilidir. Erken travma ve stresli yaşam olayları, saat genlerinin (CLOCK genes) ifadesini değiştirebilir. Saat genlerinin değiştirilmesi çocuğun iç ve dış çevreye uyumunu bozan desenkronize ve anormal sirkadiyen ritimlere yol açabilir. Yapılan araştırmalar bunun sonucunda intihar girişimlerinin ortaya çıktığını gösteriyor. CLOCK geninin birçok pediatrik psikiyatrik rahatsızlıktaki; şizofreni, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, majör depresif bozukluk, bipolar bozukluk, anksiyete bozukluğu ve madde kullanım bozukluğu üzerindeki rolünü değerlendiren çalışmaların sonuçlarını da paylaşacağım.
 
 Pediatri kliniklerine başvurusu çok olan Otizm Spektrum Bozukluğu sık görülen bir nörogelişimsel bozukluktur. Genellikle uyku bozuklukları ve düşük seviyelerde melatonin ile ilişkilidir. Bu durum sirkadiyen ritimlerin otizm etiyolojisinde bir rolü olabileceği hipotezini ortaya çıkarmaktadır. 
 
 Saat genlerindeki kusurlar, metabolik yolakların sirkadiyen ritminin düzensizleşmesine dolayısıyla pediyatrik popülasyonu çok etkileyen diyabet ve obezite dahil olmak üzere birçok metabolik rahatsızlığa neden olur. 
 
 
 
 
2018-04-27 00:00:00
  • sirkadiyen ritim
  • pediatri
  • saat geni
  • clock gen

İkinci
Eda Yavuz