Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
CERRAHİ EĞİTİMDE YENİ BAKIŞ: DİJİTAL AMELİYATHANE

CERRAHİ EĞİTİMDE YENİ BAKIŞ: DİJİTAL AMELİYATHANE

 

 Leyla Türker Şener1,  Emrullah Şimşek2

1 Biyofizik AD,İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

2 Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

 

AMAÇ

Günümüz eğitim sistemlerinin en büyük problemlerinden biri verilen eğitimin ve elde edilmesi beklenen kazanımların görselleştirilmesinde yaşanılan eksikliklerdir. Yaşanan teknolojik gelişmeler bu sınırlılığı da kısmî olarak ortadan kaldıran sanal gerçeklik (VR) teknolojilerinin ortaya çıkmasını ve eğitim amaçlı olarak da kullanılmaya başlanmasını sağlamıştır.

Biz de bu projemizde, VR teknolojilerinin yardımıyla tıp fakültelerindeki cerrahi eğitiminin kalitesini arttırarak hem asistan ve öğrencilerin daha nitelikli yetişmesini hem de ameliyatların daha da geliştirilmesini sağlayarak meydana gelebilecek komplikasyonları azaltmayı sağlayacak İstanbul'da ve Türkiye'de bir ilk olan "Dijital Ameliyathane"nin kurulmasını amaçlıyoruz.

 

GİRİŞ

Bu projemizde gerçekleştirmeyi amaçladığımız üç ana hedefimiz bulunmaktadır:

1)      Ameliyat bankalarının oluşturulması: İstanbul Tıp Fakültesi gibi tüm Türkiye’den ve çevre ülkelerden yılda yaklaşık 2 milyon hastanın başvurduğu büyük hastanelerde, özellikle nadir görülen hastalıkların cerrahi tedavisinin görüntüleri bir veri tabanında arşiv olarak tutulacaktır. Bu görüntülerin tıp eğitimi sırasında asistanlar, tıp öğrencileri için kullanılabileceği gibi webinar bağlantıları ile uluslararası toplantı ve kongrelerde de kullanılmasını hedefliyoruz.

2)      Ameliyat eğitimlerinin geliştirilmesi: Tıp öğrencilerinin cerrahi stajlarında ve asistan eğitimlerinde VR eğitimlerinin yardımıyla öğrenilen teorik bilginin daha görsel ve kalıcı hale gelmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında asistanlar ameliyat öncesinde bu sistemlerin yardımıyla ‘sanal bir ameliyat’ gerçekleştirebilecek ve ameliyata girmeden pratiklik kazanmaları kolaylaştırılacaktır.

3)      Ameliyat ve cerrahi aletlerin geliştirilmesi: Elde edilen ameliyat görüntüleri, sonrasında izlenerek ameliyatın daha iyi nasıl yapılabileceği, nasıl geliştirilebileceği, komplikasyon riskinin nasıl azaltılabileceği üzerine yenilikçi tasarımların, patent/faydalı modellerin geliştirilmesi böylece sağlık teknolojileri alanında katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi hedeflenmektedir.

 

MATERYAL-METOT

Ameliyatların 360 derece VR kameraları eşliğinde çekimi gerçekleştirilmektedir. Ardından montaj, prodüksiyon ve diğer işlemler sonrasında elde edilen görüntü VR kameralarına aktarılmaktadır. Sonrasında elde edilen görüntüler üzerinden eğitimlerimiz gerçekleştirilmektedir.Simüle ameliyatların da tasarılarının yapılıp oyunlastırması ile de sanal ortamda asistanlar ameliyatları yapacak ve puanlamaları gerçekleştirilecektir.

 

BULGULAR

Kalp ve damar cerrahisine ait 5 ameliyatın 360 derece kameralarla çekimi gerçekleştirilip elde edilen görüntü VR ortamına aktarılmıştır. Yine kalp ve damar cerrahisinin 5 farklı ameliyatının simülasyonuna başlanmıştır. Bunların yanında öğrencilere yönelik 5 adet canlı ameliyat dersi gerçekleştirilmiştir.

 

SONUÇ

Görsel eğitimlerin, klasik teorik eğitimle karşılaştırıldığında daha verimli olduğu bilinmektedir. VR ameliyatlarının izlenmesi süreci hem öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlamaktadır. Bunun yanında ameliyata girebilecek öğrenci sayısının çok kısıtlı olması, nadir ameliyatların her hastanede gerçekleştirilememesi gibi kısıtlılıkların önüne geçilecektir.

 

 

Anahtar Kelimeler: VR (Sanal Gerçeklik), cerrahi eğitim, dijital ameliyathane

 

 

İletişim Bilgileri

Emrullah Şimşek

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2019-02-16 00:00:00
  • VR (Sanal Gerçeklik)
  • cerrahi eğitim
  • dijital ameliyathane

İkinci
Emrullah Şimşek