Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Olgu Sunumu
Omurga Hibernomu
Giriş: 61 yaşında erkek hasta 3 günlük idrar retansiyonu öyküsü ile başvurdu. Olgu Tanımı: Muayenede kauda ekina sendromu vardı. BT ve MRI ile görüntüleme büyük bir L2-L3 disk hernisi ve spinal stenoz ortaya çıkardı. Ameliyat öncesi semptomları acil bir L2-L3 diskektomi ve bilateral L2 ile çözüldü. laminektomi. MRI taraması ayrıca sol T12 pedikülünde bir sklerotik lezyon tanımlamıştı, anormal kemik iliği T1 hipointensitesi ve T2 hiperintensitesi ile karakterizedir, metastaz. Sol T12 pediküler lezyonun biyopsisi yapıldı. Parçaların mikroskobik incelemesi, lameller kemik parçaları ve kan pıhtısı gösterdi. Orada kemik iliğinde de çok vakuollü köpüklü hücreler vardı. Kalıntı kemik iliği belirsiz ayrıca üç soylu farklılaşma ve olgunlaşma gösterdi. Tartışma: Bizim olgumuzda hibernoma tetkik sırasında rastlantısal bir bulguydu ve cauda equina sendromu için tedavi planlaması. İlk çalışma teşhisi bir spinal metastaz, birincil kaynak için işe yaramaz bir arama ile sonuçlanır. Bu nedenle ve belirsizlik Görüntüleme bulgularından lezyon biyopsisi önemliydi. Bol köpüklü sitoplazma içeren hücrelerle karakterize edilen çok sayıda kahverengi adiposit vardır. mikroskobik analizle işaret etti. Sonuç: Bu vakanın tüm klinik bulgularını cauda equina sendromu olarak adlandırabiliriz. lomber disk herniasyonuna. Biz buna “Spinal Hibernoma” adını verdik. Genel olarak konuşursak, hibernomalar genellikle belirsiz bir bulgudur. Kalıntıdan elde edilirler kahverengi yağ dokusu. Aslında; iyi huylu, yavaş büyüyen tümörlerdir, kötü huylu değildirler. potansiyeldir ve diğer yandan asemptomatik ise gözlem yoluyla izlenebilirler. görüntüleme. Semptomatik cerrahi ise tümörün dekompresyonu ve eksizyonu endikedir.
2021-05-29 00:00:00
  • hibernoma
  • spinal
  • bulgu
  • görüntüleme
  • biyopsi
  • tümör
  • yağ
  • herniasyon

Yok
Aslı Dumlupınar