Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
Primer İmmün Yetmezliklerde Stimülasyonla İndüklenen Yüzey Moleküllerinin İncelenmesi
Giriş: Primer İmmün Yetmezlikler (PIY), 430’ dan fazla gende görülen mutasyonların neden olduğu 403 farklı hastalık olarak karşımıza çıkan genetik hastalıklar grubunda incelenmektedir. PIY tanısında, mutasyonların belirlenmesine yönelik gen dizileme çalışmalarının yanı sıra varyantların hastalıkla ilişkilerinin belirlenmesinde proteine yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Akım sitometri; hızlı, kantitatif ve güvenilir bir yöntem olması nedeniyle PIY’de protein ifade araştırmalarında ve fonksiyonel çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada; CD40L, CD70 ve CTLA4 eksikliğini düşündüren PIY hastalarının periferik kan mononükleer hücrelerinde (PKMH) protein ifadelerinin akım sitometri yöntemiyle araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metod: Altı hasta ve altı kontrol bireyden alınan periferik kandan dansite gradient yöntemine göre PKMH hücreleri ayrıldı. Ardından hücreler hücre kültür flasklarına alınarak Phorbol Mystrate Acetate (PMA), Ionomycin veya Phytohemagglutinin (PHA) ile uyarıldı. İnkübasyon sonunda spesifik hücre alt gruplarında CD40L, CD70 ve CTLA4 antikorları ile muamele edildi ve bu proteinlerin ifadeleri akım sitometride incelendi. Sonuç: Hasta ve kontrol bireylerdeki CD40L, CD70 ve CTLA4 ifadeleri açısından bir farklılık tespit edilmedi. Tartışma: Çalışmada iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır fakat örneklem sayısı arttırıldığında fark bulunabilir. Kaynakça 1. A. M. Paterson et al., “Deletion of CTLA-4 on regulatory T cells during adulthood leads to resistance to autoimmunity,” J. Exp. Med., vol. 212, no. 10, 2015, doi: 10.1084/jem.20141030. 2. L. R. Watson et al., “Pitfalls of immunotherapy: lessons from a patient with CTLA-4 haploinsufficiency,” Allergy, Asthma Clin. Immunol., vol. 14, no. 1, 2018, doi: 10.1186/s13223-018-0272-7. 3. K. D., R. K., and U. G., “Multilineage cytopenias in CTLA4 deficiency due to autoimmune destruction: A retrospective review,” J. Clin. Immunol., vol. 38, no. 3, 2018. 4. O. Cabral-Marques et al., “Expanding the clinical and genetic spectrum of human CD40L deficiency: The occurrence of paracoccidioidomycosis and other unusual infections in brazilian patients,” J. Clin. Immunol., vol. 32, no. 2, 2012, doi: 10.1007/s10875-011-9623-6. 5. X. Du et al., “Clinical, genetic and immunological characteristics of 40 Chinese patients with CD40 ligand deficiency,” Scand. J. Immunol., vol. 90, no. 4, 2019, doi: 10.1111/sji.12798. 6. H. Abolhassani et al., “Combined immunodeficiency and Epstein-Barr virus- induced B cell malignancy in humans with inherited CD70 deficiency,” J. Exp. Med., vol. 214, no. 1, 2017, doi: 10.1084/jem.20160849. 7. K. Izawa et al., “Inherited CD70 deficiency in humans reveals a critical role for the CD70-CD27 pathway in immunity to Epstein-Barr virus infection,” J. Exp. Med., vol. 214, no. 1, 2017, doi: 10.1084/jem.20160784. 8. S. Ghosh et al., “Extended clinical and immunological phenotype and transplant outcome in CD27 and CD70 deficiency,” Blood, 2020, doi: 10.1182/blood.2020006738. 9. Cellular and Molecular Immunology by Drs. Abul K. Abbas, Andrew H. H. Lichtman, and Shiv Pillai. – Ninth Edition. Pages 161-164, 212-217, 309, 330-334, 470. 10. Latour, S., & Fischer, A. (2019). Signaling pathways involved in the T‐cell‐mediated immunity against Epstein‐Barr virus: Lessons from genetic diseases. Immunological Reviews, 291(1), 174–189. https://doi.org/10.1111/imr.12791 Resimlerin Kaynakçaları 1. Cellular and Molecular Immunology by Drs. Abul K. Abbas, Andrew H. H. Lichtman, and Shiv Pillai. – Ninth Edition. Pages 216, 259, 263, 309, 332. 2. Latour, S., & Fischer, A. (2019). Signaling pathways involved in the T‐cell‐mediated immunity against Epstein‐Barr virus: Lessons from genetic diseases. Immunological Reviews, 291(1), 174–189. https://doi.org/10.1111/imr.12791
2021-05-29 00:00:00
  • Primer İmmün Yetmezlik
  • Yüzey Molekülleri Ekspresyonu
  • Akım Sitometri
  • CD40L/CD40 etkileşimi
  • CD27/CD70 yolağı

Üçüncü
Meriç Sena Canözler