Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
Gebelik Haftasına Göre Küçük Bebekler: SGA Tanımını Gözden Geçirmek Gerekli mi?

 

Gebelik haftasına göre küçük bebekler: SGA tanımını gözden geçirmek gerekli mi?


Serdar Beken, Saygın Abalı, Eda Albayrak, Ayşegül İnamlık, Barbaros Ömer Cebeci, Cem Bertan Yavaşoğlu, Zeynep Ay, Ayşe Eylül Dönmez, Melis Karabay, Müge Halıcı, Ezgi Bülbül, Didem Kaya, Gülten Zeynep Ekşi, Serap Semiz, Ayşe Korkmaz
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş Gebelik haftasına (GH) göre küçük (SGA) bebekler neonatal morbidite ve mortalite açısından risk altındadırlar. Bu bebekler uzun dönemde de büyüme geriliği, puberte sorunları ve metabolik sendrom riski taşır. SGA, neonatologlar tarafından GH’ye göre doğum ağırlığının 10.persentilin (10p) altında olması, pediyatrik endokrinologlar tarafından ise GH’ye göre doğum ağırlığının -2 standart sapmanın (-2SS) altında olması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, GH’ye göre doğum ağırlığı 10p altında olup -2SS üzerinde olan bebekler ile -2SS altında olan bebeklerin erken neonatal sorunları karşılaştırılmıştır.
Yöntem Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde 2015-2019 yılları arasında doğan 4481 bebeğin kayıtları incelendi. GH 34 hafta altında olanlar, çoğul gebelikler, konjenital anomalisi olanlar çalışma dışı bırakıldı. GH’ye göre doğum ağırlığı SS skoru hesaplandı, 10p altında kalan bebekler belirlendi (Kurtoğlu S ve ark). Çalışmaya dahil edilen 3860 bebekten 147’sinin doğum ağırlığı 10p altında iken bu bebeklerin 28’inin doğum ağırlığı -2SS altında idi. Grup1, 10p ile -2SS arası; Grup2, -2SS altı; Grup3 ise aynı GH’de ve aynı cinsiyette rastgele seçilmiş doğum ağırlığı -0,5 ile +0,5 SS arası değişen bebekler olarak tanımlandı. Gruplar, yenidoğan ünitesine yatış, hipoglisemi, kapiller glukoz değerleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular Gruplar GH, cinsiyet ve doğum şekli açısından benzer bulundu. Grup1 ve 2’nin; Grup3’e göre daha fazla yatışı olduğu, hipogliseminin daha sık olduğu ve daha fazla intravenöz sıvı aldığı saptandı (p0,05). 
Tartışma Disiplinler arası SGA tanımı halen tartışmalıdır. Erken neonatal komplikasyonlar açısından “10p altında olma” şeklinde kullanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: gebelik haftası, sga, morbidite, persentil

 

2019-05-03 00:00:00
Birinci
Ezgi Bülbül