Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Olgu Sunumu
İNSANLIĞIN YAŞAYAN MUCİZESİ: ANNE SÜTÜ
İnsanın yaşam öyküsü uterin tüplerde başlar. 40 hafta süren intrauterin süreç boyunca çocuğa eşlik eden plasentadır. Fetüs plasenta aracılığıyla gelen kan ile yaşamını ve gelişimini sağlar. İnsanın yaşamı boyunca en immatür durumu budur. Fetüs her ne kadar doğup ekstrauterin hayata başlasa da hala tam anlamıyla matür değildir. İntrauterin dönemde nispeten korunaklı olan insan, ekstrauterin dönemde daha korunaksızdır. Bu dönemde yenidoğan için doğanın ona sağladığı mucize olan anne sütü devreye girer. İntrauterin dönemde fetüs için plasenta ne demekse doğumdan sonra özellikle belli bir süre için anne sütü de odur. Anne sütü fizyolojik, doğal, ekonomik ve yenidoğan için en ideal besindir. Anne sütü; annenin diyetiyle, diürnal ritimle ve hatta kısa emzirme süresi içinde dahi içeriğinin değişim göstermesiyle canlı-dinamik eşsiz bir besindir. Yaşamın ilk 6 ayı boyunca bebeğin ihtiyaçlarına göre hiç eksiklik bırakmayacak biçimde şekillenir. Her annenin sütünün bebeğine özel oluşu onun yerinin doldurulamaz olduğunun bariz bir göstergesidir. Tarih boyunca önemi kavranmış olan anne sütüne endüstrileşmeyle birlikte ilginin azalması toplumsal, sağlık ve ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurmuştur. Bunların farkına varılmasıyla anne sütüne biyolojik ve sosyal açıdan rağbet giderek artmıştır. Özellikle son yıllarda küresel olarak anne sütü teşvik edilmeye başlanmıştır. Anne adaylarının eğitimiyle ilk 6 ay sadece anne sütü kullanımında mesafeler kat edilmiştir. Ancak bu henüz istenen seviyede değildir. Hedeflenen başarıda ise sağlık personelinin yeri çok önemlidir. Son yıllardaki araştırmalar sayesinde anne sütünün bir besinden çok daha fazlası olduğunu artık biliyoruz. Biz bu sunumumuzda anne sütünün temel besleyici içeriğinin yanında HAMLET, HMOs ve microRNA gibi insanın gelişiminde ve daha sonraki yaşamında çok önemli etkileri olan biyoaktif bileşenlerine de özel parantez açacağız. Anne sütünde yer alan anti tümör aktiviteye sahip protein-lipit kompleksi HAMLET ’in kanser tedavisinde kullanımıyla ilgili bugün gelinen noktaya değineceğiz. Bunun yanında anne sütünün sosyal açıdan faydalarını ve sağlık ekonomisine katkılarını irdeleyeceğiz. Buradaki temel amacımız anne sütünün teşvikinde vazgeçilmez rolü olan biz sağlık personellerinin anne sütünün her yönüyle eşsiz bir besin olduğunu içselleştirmesini sağlamaktır.
2019-04-26 00:00:00
Anne sütünün besleyici ve biyoaktif(HAMLET, HMOs, mRNA…) bileşenleri
İkinci
Nurullah KAYASÖKEN