Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Olgu Sunumu
CAMBAZ
Diyabet; insülin sekresyonunda ve/veya insülin etkisinde bozukluğa bağlı olarak gelişen; açlık veya postprandiyal hiperglisemiyle karakterize karbonhidrat, protein ve yağ metabolizma bozukluğuna yol açan kronik bir hastalıktır. Çocuk ve adolesanlarda diyabet tanısı kan şekeri ölçümü ve semptomların varlığıyla konur. Diyabetes mellitus (DM) çocukluk döneminde Tip 1 (T1DM), Tip 2 (T2DM),monojenik diyabet ve sekonder nedenlere bağlı diyabet olmak üzere 4 ana grupta sınıflandırılabilir. Çocukluk dönemi diyabetinin -95’i T1DM’dir. T1DM, mutlak insülin eksikliği ile karakterize “insülin bağımlı diyabet mellitus” olarak da tanımlanan diyabet tipidir. T1DM patofizyolojisinde temel mekanizma, pankreas β-hücrelerinin otoimmün hasarı sonucu ortaya çıkan mutlak insülin eksikliğidir. Pankreas β-hücre hasarının (genetik yatkınlığı olan bireylerde) başlamasında ve sürdürülmesinde pankreas β-hücre elemanları antijenlerine karşı gelişen oto-antikorlar sorumlu tutulmuştur. T1DM hastaları anabolik süreçlerin tersine döndüğü katabolik sürecin başladığı, kan şekeri yüksekliği ve buna bağlı semptomların ortaya çıkmasından, yağ asitlerinin artışı ile giden asidoz ve keton cisimciklerinin birikmesi ile sonuçlanan diyabetik ketoasidoz tablosuna uzanan bir spektrumda kliniklere başvurabilirler Olgu sunumunda hastamız başvuru tarihinden bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş. 1 hafta boyunca çok su içme ve çok idrara çıkma şikayetleri olmuş. Halsizliği artınca dış merkeze başvuran hastanın kan glukoz düzeyinin yüksekliği nedeniyle bakılan kan gazı değerlendirmesinde pH:7.05 pCO2: 13mmHg HCO3:3,7 BE:-24,6 ayrıca kan glukozu 388 mg/dL idrarda 3+ keton , 3+ glukoz saptanması üzerine DKA tanısı ile tarafımıza yönlendirilmiştir. Hasta yoğun bakım ünitesine(YBÜ) 28.02.2019 saat 17.00’da ağır dehidrate olarak kabul edilmiştir. YBÜ tedavisinin ardından hasta, yeni tanı DM kan glukozu takibi ve kronik tedavi amacı ile Endokrinoloji servisine alındı. 14 gün süresince serviste takip edilen hastanın izleminde ek sıkıntısı olmadı. Hastaya ve ailesine diyabet eğitimi verildi. İnsülin ve kan şekeri ölçüm cihazı raporu çıkarıldı, diyabet eğitim sınavından geçen hastanın diyabet kimlik kartı çıkarılarak taburcu edildi. Sonuç olarak Diyabetik Ketoasidoz (DKA) acil endokrin sorunların en sık karşılaşılanlarından biri olup, mortalitesi %1-10 arasında değişir. DKA genellikle tip 1 diyabette görülür ve hiperglisemi, ketoz ve metabolik asidoz triadı ile karakterizedir Gelişimi saatler veya günlerle ölçülebilir. Tedavisi başlıca intravenöz sıvı replasmanı, insülin uygulaması ve elektrolit replasmanından oluşur. KAYNAKÇA: 1) Ulusal Çocuk Diyabet Grubu,Çocuk Endokrinolojisi Çocukluk Çağı Diyabeti: Tanı ve Tedavi Rehberi, 2018 2) http://www.turkjem.org/fulltext/diabetik-ketoasidoz-dka-ve-hiperglisemik-hiperosmolar-sendrom-hhs-3041 Erişim Tarihi: 10.03.2019 3) http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-diyabetik-ketoasidoz-ve-hiperglisemik-hiperosmolar-durum-tedavisi-75070.html Erişim Tarihi: 10.03.2019
2019-04-26 00:00:00
Birinci
Ersin YAVUZ