Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Derleme Sunum
KONJENİTAL KALP HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE KÖK HÜCRE KULLANIMI
İnsan embriyonik kök hücreleri (human embryonic stem cells) in vitro kardiyomiyositleri üretme ve kardiyomiyositlere diferansiyasyon ile kardiak hücreler elde edilmeye başlanmıştır. Kordon kanından elde edilen stem cell’ler yeniden programlanarak kalp kök hücresine dönüştürülebilmektedir. İmplante olan kardiyomiyositler proliferasyon ve diferansiasyon geçirerek kardiak hücreleri ve dokuları oluştururlar ve bu kardiyomiyositler greftlenip normal miyokard ile kaynaşabilir. Ayrıca fetal kardiyomiyosit transplantasyonu anjiogenez ve neovaskülarizasyonla yeni kardiak doku oluşumu da sağlar. Geliştirilen kardiak hücrelerden yama şeklinde ve aktif çalışan kalp dokusu üretilebilmektedir. Bu yamaların hastanın kalbine uyum sağlama şansı fazladır çünkü hastanın kendi kök hücresinden üretildiği için doku rejeksiyonu minimaldir. Günümüzde daha çok çocukluk yıllarının ilk evrelerinde hatta yenidoğan döneminde semptom veren ventriküler septal defekt, atrial septal defekt,endokardial yastık defekti, fallot tetralojisi ve aort koarktasyonu gibi konjenital kalp anomalilerinin en küratif tedavisi cerrahidir. Günümüzde pediatrik kvc operasyonlarında bu anomalileri onarmak ve kapatmak için teflon yama (gore patch) ve polyester yama (dacron patch) gibi prostetik greftler kullanılmaktadır. Ancak ameliyat sonrası gelişen komplikasyonları azaltmak ve rejeksiyonu önlemek için immünsüpresif kullanımına ihtiyacı ortadan kaldırmak gibi nedenlerle kök hücrelerden elde edilen kalp yamalarının greft olarak kullanılması denenmelidir. Yenidoğan döneminde tespit edilen bu hastalıklarda cerrahi öncesi kordon kanından alınan hücrelerden kardiak hücre geliştirerek yama elde edilmesi ve bunun pediatrik kvc operasyonlarında kullanılması konjenital kalp hastalıkları onarımı ve pediatrik kardiovasküler cerrahide bizi bir adım ileriye götürebilir.
2019-04-26 00:00:00
Birinci
Aslıhan EMİR