Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU & PSİKOZ

psikoz bağlantısı

Bir kereden bir şey olmaz mı dersiniz

Akla uygun hale getirme savunma mekanizması

Özellikle dünyada ve özellikle türkiyede toplumsal sorun olan önemli bir konu.

 

Bir insanınkendine yapabileceği en büyük kötülük nedir

Peki ya dünyadaki en ucuz ölüm

Tüyler ürperten bir bağımlılık düşünün

Mesela ölme hissinin bağımlılığını düşünün

Sayın hocalarım ve sevgili Arkadaşlar merhabalar biz Gülhane tıp fakültesinden halit erkam akdeniz ve abdülhakim yünce

Sunum planımız sunuda gözüktüğü gibi olacak.

bugün sizlere madde kullanım bozukluğu ve psikozdan bahsedip aralarındaki ilişkiye farklı bir bakış açısı ile bakmaya çalışacağız.

Tabi öncelikle madde kullanım bozukluğu ve bağımlılıktan bahsetmekte fayda var.

Bağımlılık, bir nesneye, varlığa ya da bir maddeye duyulan önlenemez istek. Onu elde edebilmek adına koşturması ve değerlerinden vazgeçmesi olarak tanımlanabilir.

 

Bağımlılık çeşitlilikleri arasında dünya üzerinde en çok bağımlısı bulunan alkol bağımlılığı, günümüzün yaygın problemlerinden sosyal medya ve oyun bağımlılığı da sayılabilir.

 

DSM-5’teki madde bağımlılığı sınıflandırması ise ; alkol, kafein, esrar, halusinojenler (fensiklidin bu gruba dahil edilmiş ve grup kendi içinde fensiklidin ve diğer halusinojenler olarak ayrılmıştır), inhalanlar, opiyatlar, sedatif-hipnotik ve anksiyolitikler, stimulanlar (amfetamin, kokain ve diğer stimülanlar), nikotin ve diğer (ya da bilinmeyen maddeler) şeklindedir.

Peki kişi bağımlı seviyesine birden mi gelir?  Kullanılan maddeye göre değişmekle birlikte tek sefer kullanımda bağımlılık gelişebileceğini de unutmamak gerekir. Bu da sunumun başında belirttiğim bir kereden bir şey olmaz savunma mekanizmasının antitezi niteliğindedir. Bağımlılık gelişimini temel itibariyle iki klinik döneme ayırabiliriz.

 Erken dönemde madde kullanımıyla limbik sistem üzerinden ödül sisteminin uyarılması, buna bağlı olarak gerginliğin giderilmesi, maddeye karşı güçlü bir özlem duyulmaya başlanması erken döneme özgüdür.

Fakat fiziksel bağımlılık gelişmeye başladıysa ve başarısız bırakma girişimleri görülüyorsa, maddeye karşı tolerans gelişimi olduysa yani aynı doz ile arzu edilen etki oluşturulamıyor ve doz aşımına gidiliyorsa, kullanılmadığı dönemde ise kişide yoksunluk krizleri görülüyorsa geç dönem bağımlılık gelişmiş demektir.

 

Ve bu kişiler geç dönemde maddenin vermiş olduğu keyif verici duyguyu tatmak, ulaşamadığı zaman ise yaşayacağı bu hoşnut olmayan yoksunluk krizi deneyimini tekrar tatmamak adına periyodik ya da aperiyodik yani maddeye ulaştıkca kullanıma başlarlar.

 

Bağımlılık sebepleri arasında ise heyecan arayışı, stresli aile yapısı, sosyal çevre, toplum tarafından dışlanmak, yanlış arkadaş seçimleri ve davranış bozukluğu 

 

Nasıl bu kadar yoğun bir kullanıma ulaştıklarını anlamak için bu istatistikler değerli arkadaşlar. Kullananların nerdeyse yüzde 80i yirmi yaş altındaki çocuklar. Yeni nesilin nasıl bir tehlike altında olduğunu ve bu konunun şakaya alınacak bir tarafının olmadığını gösteriyor.

MKB ile psikoz arasındaki ilişki ile ilgili yapılan çalışmalarda şu sonuçlara varılmıştır

Psikoz hastaların yarısı yaşamlarının bir bölümünde madde kötüye kullanımı ya da bağımlılık tanısını alırlar. (ùizofrenide  alkol, esrar, kokain ve nikotin en sık kullanılan maddelerdir.)

 

Psikozun en sık türü olan şizofrenide hastaların genel topluma 9 kat daha fazla madde kullanım bozuklu÷u bulundu÷u gösterilmiútir.

 

 

 madde kullanan hastalarda şizofrenik bozukluk, kullanmayanlara göre daha erken başlamış,  psikotik belirtiler daha fazla bulunmuştur.

 

2019-03-22 00:00:00
MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU & PSİKOZ
Birinci
  • ABDULHAKİM YÜNCE
  • HALİT ERKAM AKDENİZ