Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Derleme Sunum
Teoriden Klinik Pratiğe Ayna Nöronlar: Moebıus Sendromu

 Giriş ve Amaç: Son yirmi yıldaki araştırmalar, motor sisteminin hareketlerin kontrolü ve başlatılmasında ve eylem anlayışı, taklit ve empati gibi daha yüksek bilişsel süreçlerde rol aldığını göstermiştir. Ayna nöron sistemi, motor ve duyusal işlemlerin beyinde birleştiğini göstermektedir. Bu bilgi aynı zamanda beyin yaralanmaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan motor hastaları için yeni nörorehabilitatif tedavilerin tasarlanmasında merkezi olmuştur. Örneğin Moebius Sendromu hastaları, duygusal iletişim için temel olan yüz kaslarını hareket ettiremezler. Bu hastalar bir ameliyat geçirdikten sonra senkronize bir şekilde gülümseyemezler. Ön sonuçlar, müdahale protokolünün yüz felçli hastaların nörorehabilitasyonu için umut verici bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

Gereç ve Yöntem: Ayna Nöron Sistemi hakkında literatür taranarak bu alandaki çalışmalar incelendi. Action Observation Treatment denilen tedavi seçeneğinin Moebius Sendromu hastaları için uygulanabileceği öngörüldü. MBS hastalarında gözlem/taklit terapisine (Yüz Taklit Terapisi, FIT) ve el-ağız motor sinerjisine (Sinerjik Aktivite Terapisi, SAT) dayalı iki yeni tamamlayıcı rehabilitasyon programı geliştirildi.

Bulgular ve Sonuç:  Ön kinematik sonuçlar beklentilerimizi destekliyor. FIT-SAT protokolünün MBS hastalarının rehabilitasyonunda başarıyla uygulanabileceğini gösteriyor. Bu umut verici sonuçlar, yüz kasları aktivitesini bozan diğer serebral palsi formları olan hastalara benzer bir müdahale programının uygulanmasının yolunu açabilir.

2019-04-05 00:00:00
  • Ayna Nöron
  • Moebius Sendromu
  • Action Observation
  • Treatment
  • Nörorehabilitasyon

Birinci
Mesut Selim Altunç