Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Derleme Sunum
İnsanlığın Tümevarımı: Kadın ve Erkek Beyni

  Giriş: Homo Sapiens türünden gelen kadın ve erkeğin evrimsel gelişmesi ve hayat şartlarının değişmesiyle birlikte beyinleri de değişmiş ve farkılılaşmıştır. Evrimleşme sürecinde iki farklı yol izleyen bu iki türün birbirini tamamlayan ancak birbirinden farklı biyolojilerine sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu farklılıkların neleri doğurduğunu, erkek ve kadın davranışlarına etkisini yapılan çalışmalar göstermiştir.

Gereç-Yöntem: Araştırmamız için literatür ve makaleler taranmıştır. Yapılan çalışmaları bir araya getirip bulgular derlenmiştir.

Bulgular: Yapılan araştırmalar sonucunda kadın ve erkek beyninin anterior singulat korteks, insula , prefrontal korteks, amigdala, hipofiz bezi ve hipokampüs bölgelerinde farklılıklar saptanmıştır. Çevresel ve biyolojik özellikler bu gelişimler üzerinde etkili olmuştur. Kadın ve erkek bedeninde etkili olan hormonların beynin yapısı ve işleyişi üzerine etkileri mevcuttur. Bu etkilerin sosyal ve psikolojik etkileri mevcuttur. Çalışmalara incelendiğinde farklılıklara göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Sonuç: Kadın ve erkek, birbirine eş olmayan ancak birbirini tamamlayan iki farklı beyne sahiptir. Tıpkı bir çift ayak gibi birbirinin aynısı değillerdir ancak ilerlemek için birbirlerine ihtiyaçları vardır.

2019-04-05 00:00:00
  • Kadın Beyni
  • Erkek Beyni
  • Evrim
  • Beynin İşleyişi
  • Beynin Biyolojisi

İkinci
  • Nur Banu Okur
  • Muhammed Yasin Akçakoca