Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Derleme Sunum
Alzheimer Hastalığı ve Beyaz Cevher Defektleri

   Giriş ve Amaç: Alzheimer hastalığı, gri maddede görülen iki belirgin patolojik değişikliğin progresif bir sonucu olarak kavramsallaştırılmıştır: hücre dışı amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklar. Bununla birlikte, son birkaç yılda, nörogörüntüleme çalışmaları, AH'nın risk ve ilerlemesinde beyaz cevherde mikro ve makroyapısal anormallikleri ortaya çıkarmıştır.

Gereç ve Yöntem: Burada, merkezi sinir sistemindeki tek miyelinasyon kaynağı olan miyelin ve oligodendrositlere odaklanan AH'daki beyaz madde anormallikleri kanıtlarını gözden geçirir ve beyaz madde değişimleri ile Alzheimer Hastalığının ayırt edici özellikleri arasındaki ilişkiyi tartışırız. Oligodendrositleri etkileyebilecek iskemi, oksidatif stres, eksitotoksisite, aşırı demir yükü, Ap toksisitesi ve tauopati gibi çeşitli mekanizmaları gözden geçiririz.

Sonuçlar: Beyaz madde anormalliklerinin ve özellikle miyelin ve oligodendrositlerin AH patolojisinde mekanik olarak önemli olabileceği ve potansiyel tedavi hedefleri olabileceği sonucuna vardık.

2019-04-05 00:00:00
  • Alzheimer Hastalığı
  • Beyaz Madde
  • Myelin
  • Oligodendrosit
  • Nörodejenerasyon
  • Oksidatif Stres

Üçüncü
Halid Osman Küçükkaya