Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
Bipolar Bozukluklu Kişilerin Aşk Hayatı Hakkında Anket Çalışması

  Amaç: Bu araştırmada, bipolar bozukluğu olan kişilerin duygusal ilişkileri incelendi. Hastalar ilişkisi olanlar ve olmayanlar olarak 2 gruba ayrıldı. İlişkisi olmayan hastaların, duygusal bağ kurmaktan kaçınma eğilimleri olup olmadığı ve nedenleri; ilişkisi olan hastaların, hastalıkları sebebiyle partnerleriyle problem yaşayıp yaşamadıkları araştırıldı.

Gereç-Yöntem: Çalışmada Dr. Bilal Ayberk AYDOĞDU danışmanlığında hazırladığım anketi kullandım. Anketi, Telegram’da bulunan Bipolar Dayanışma Grubu’nda ve Facebook’ta bulunan Bipolar Bozukluk Türkiye grubundaki 155 kişilik, 26.5 yaş ortalamalı bir grupta uygulandı. 

Sonuç:

- Bipolar bozukluklu kişinin ilişki içinde olmak istememe sebeplerinin bir kısmının

· İçinde bulunduğu durumun başkaları tarafından anlaşılamayacağını düşünmesi,

· İçinde bulunduğu durum ile başka birisinin hayatını da karartmak istememesi,

· İlişki içinde olma düşüncesinin kişide eziklik, eksiklik kompleksi oluşturması,

· İlişkinin getirdiği sorumluluklardan kaçma isteği ve ilişkinin zor ve üstesinden gelinemeyecek bir iş gibi görünmesi,

· Yasadığı kötü tecrübeler ve bunların yanında cinsel ilgi kaybı

olduğu görülmektedir.

- İlişki içerisindeki bipolar kişilerin,

· Partnerine aşırı bağlı/bağımlı hale gelmesi, aşırı sevgi ve kıskançlık ile birlikte gelen kaybetme duygusunun ağır bastığı görülmektedir.

· İlişkisi olmayan bipolar kişilerde gözlemlenen ‘İlişki içinde olma düşüncesinin kişide eziklik, eksiklik kompleksi oluşturması’ olgusunun ilişkisi olan bipolarlarda tersi olduğu ve yaklaşık 2 katı farkla bu hissiyatın oluşmadığı görülmektedir.

· İlişkisi olan bipolar kişilerin, ilişkilerinden memnun olmalarına/ ilişkilerini kaybetmek istememelerine rağmen başka kişilere karşı olan ilgilerinin ve flörtöz tavırlarının çoğunluk olarak devam ettiği görülmekte. Bu da ilişkiden mutlu olunmasına rağmen kişilerin nadiren yalan söylemelerinin ve ilişkide gelecek kaygısının oluşmasının sebeplerinden biri olarak açıklanabilir.

· Bipolarlı kişinin ilişkide yaşanan tartışmalarda kendini çok yıprattığını düşünmesine (69’da 52 kişi) rağmen yine bu kesimin büyük bir çoğunluğu ilişinin hastalığına iyi geldiğini düşündüğü (69’da 34 kişi) görülmektedir.

· İlişkisi olmayan bipolarların ‘içinde bulunduğu durumun başkaları tarafından anlaşılamayacağını düşünmesi’ olgusunun ilişki içinde de devam ettiği görülmektedir.

· Partnerlerin, bipolar bozukluklu kişiye yetişkin gibi davranmama eğilimi gösterdiği, -az bir çoğunluk için geçerli- kişinin iyiliği için kısıtlamalar koyduğu ve -yine az bir çoğunluk için geçerli- kişi yerine ilişki hakkında kararlar aldığı görülmektedir. Bu da ilişkiden mutlu olunmasına rağmen bipolar bozukluklu kişilerin nadiren yalan söylemelerinin ve ilişkide gelecek kaygısının oluşmasının sebeplerinden biri olarak açıklanabilir.

· Bipolar bozukluk hakkında bilgi sahibi olan/ olmaya çalışmayan partnerlerin de bipolar bozukluklu kişiye destek olmaya çalıştığı görülmektedir. Ancak bu durumun partnerleri, ‘durumun kişinin karakteri kaynaklı’ olduğu yanılgısına yönelttiği de söylenebilir.  

Teşekkür: Dr. Bilal Ayberk AYDOĞDU // Van/Erciş Toplum Sağlığı Merkezi // Instagram @bipolarseyyeah

Bipolar Dayanışma Grubu // t.me/bipolartr

Bipolar Bozukluk Türkiye // https://www.facebook.com/groups/8635045878/?fref=nf 

2019-04-05 00:00:00
  • Bipolar
  • Aşk
  • Bipolar Partner
  • İlişki İsteği
  • İlişki Sorunları

Birinci
Gülderen Gülseren