Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
Kronik Açlığın Sıçan Karaciğeri Üzerindeki Etkisi: Preklinik Araştırma

   Amaç:  Ülkemizde geleneksel tıp tedavileri yaygınlaşmaktadır. Açlık tedavisi de halk arasında sağlık ile ilgili danışılan kişiler tarafından önerilen ve birçok hastalığa iyi geldiği ve vücudu yenilediğinin savunulduğu bir tedavidir. Bu tedavi yöntemi hastalardan 3 gün aç kalıp bir süre normal beslenmelerini istiyor. Aç kalınan süre boyunca vücutta oluşan strese bağlı hücrelerin otofajiye girdiği ve sorunlu hücrelerin sindirildiğine, kronik açlık sonrasında normal beslenmeye geçildiğinde ise sağlıklı/yeni hücrelerin oluştuğuna inanılıyor. Erişkinde kronik açlığın karaciğer vb. organlarda ve vücut metabolizmasındaki etkisi ve kronik açlık sonrasında beslenmeye başlandıktan sonra vücudun normal şartlara dönme düzeyini ve bu durumların bıraktığı hasarı bulmak için sıçanlar üzerinde bir ön çalışma yapıldı.

Metot: Çalışmaya başlamadan önce 3 gün aç bırakılan bir sıçanda gözle görülür bir hasar görülmedi  ve çalışmaya başlandı.  Sıçan metabolizması insana göre daha hızlı olduğu için sıçanlar 3 gün yerine 2 gün aç bırakıldı. 3 sıçanın 15 gün boyunca  2 gün aç 1 gün tok tutularak izlendiği çalışma esnasında 1 sıçan enerji krizinden öldü(rat0).  Hayatta kalan iki sıçandan biri açlık sırasında incelemeye alındı(rat A). Diğer sıçan ise(rat B) kronik açlıktan sonra 3 gün normal beslenmeye alındıktan sonra incelemeye alındı.

Bulgular:  RatA’nın karaciğerinde yıkımı gösteren aspartat transaminaz(AST) ve alkalen transaminaz(ALT) değerlerinde standart sıçan değerlerine göre belirgin bir artış gözlenirken, RatB’de de değerlerin yüksek olduğu fakat RatA’daki kadar yüksek olmadığı görüldü.

Sonuç:  Yapılan ön çalışmada, aralıklı kronik açlığın sıçan karaciğerinde hücre yıkımına sebep olduğu, kronik açlık sonrasında normal beslenmeye geçilen sıçanlarda ise karaciğer değerlerinin normale yaklaştığı, iyileşmeye geçtiği ve böylece hücre yenilenmesinin gerçekleşmiş olabileceği ancak uzun süreli açlığın metabolizma üzerinde yavaşlatıcı etkiye sahip olup yaşamı tehlike altına alabileceği ve bu tedavilerin insanlar üzerinde  kontrolsüz uygulanmasının insan sağlığını ve yaşamını tehlikeye sokabileceği gösterilmiştir. Ek çalışmalarla desteklenmelidir.

2019-04-05 00:00:00
  • Açlık
  • Kronik Açlık
  • Karaciğer
  • Karaciğer Fonksiyonları

Üçüncü
Nurefşan Er