Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
(Konu Sunumu) Obezite ve Metabolik Sendromda Koruyucu Hekimlik
Orijinal döküman için: https://yadi.sk/i/z_AGW_bQEsyjrQ OBEZİTE VE METABOLİK SENDROMDA KORUYUCU HEKİMLİK Ayşe Nilgün Kara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dönem 4 Çağımızın vebası obezite… Obezite aşırı vücut yağı birikimini belirten bir terimdir ve dünya çapında ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Hayatı tehdit eden birçok hastalığın patogenezinde rol oynamakla birlikte hem çevresel hem de genetik etmenlerin rol oynadığı multifaktöriyel bir hastalıktır. Obezitenin eşlik ettiği ve tanı kriteri olarak sayıldığı önemli hastalıklardan biri de metabolik sendromdur. Metabolik Sendrom ise bir arada görüldüğünde kardiyovasküler hastalık ve Tip 2 Diyabet gelişme riskini arttıran metabolik hastalıklar kombinasyonu olarak tanımlanabilir. Metabolik sendromlu kişilerde abdominal obezite, dislipidemi, hipertansiyon, hiperglisemi gibi hastalıkların hepsi ya da farklı kombinasyonlarla en az 3 tanesi kesin olarak bulunur. Bahsedilen iki hastalık çağımızda ölümlerin en önemli nedeni olan kardiyovasküler hastalıklara ve hayatı riske atan daha birçok hastalığa sebep olmaktadır. Obezitede bu oran kardiyovasküler hastalıklar için , inme için $ artmakta iken metabolik sendromda oranlar daha da yüksektir. Bahsedilen iki hastalığın tedavisi yaşam tarzı değişiklikleri başta olmak üzere birçok ilaç, hatta ameliyatlara varan uzun ve zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Bu süreç uzun olduğu kadar zor, zahmetli ve irade isteyen bir süreç olduğu için özellikle obezitede ameliyatsız sonuca ulaşma oranları oldukça düşüktür. Farklı bir pencereden bakacak olursak genetik ne kadar işin içinde olursa olsun obezite ve beraberinde getirdiği metabolik sendrom önlenebilir hastalık sınıfa girmektedir. Peki bu hastalıklar önlenebilirse biz doktorlara bu konuda düşen sorumluluk nelerdir? Bugünkü sunumumda obezite ve metabolik sendrom hakkında farkındalık yaratmayı ve koruyucu hekimliğin bu iki hastalıkta yerini, önemini vurgulamayı ve biz hekim adaylarına bir bilinç oluşturmayı amaçlıyorum. Anahtar Kelimeler: Obezite, Metabolik Sendrom, Kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, koruyucu hekimlik Kaynakça: 1.Janssen I, Katzmarzyk PT, Ross R. Body mass index, waist circumference, and healt risk: evidence in support of current. Arch Intern Med 2002; 14: 2074- 9. 2. National Instuties of Health. Clinical Guidelines On The İdentification, Evaluation And Treatment of Owerweight and Obesity in Adults. Nıh Publıcatıon No 98- 4083 September 1998. 3. Gregg EW, Cheng YJ, Cadwell BL, Imperatore G, Williams DE, Flegal KM, et al. Secular trends in cardiovascular disease risk factors according to body mass index in US adults. JAMA 2005; 20: 1868- 74 4. Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA, et al. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA. 2002;288:2709-2716. 5. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486–2497. 6. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2002;287:356–359.
2019-02-15 00:00:00
Birinci
Ayşe Nilgün KARA