Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Derleme Sunum
Alzheimer Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu
Demans, hafıza kaybı ve diğer zihinsel işlevlerin bozulması için kullanılan genel bir terimdir. Alzheimer Hastalığı (AH), demans hastalıklarının en yaygın tipidir ve gelecekte hasta sayısında artış tahmin edilmektedir.AH patolojisi β-amiloid peptid (Aβ) birikimi ve nörofibriler yumaklar (NFT'ler) ile karakterizedir. Bugüne kadar AH için uygulanan farmakolojik tedaviler sınırlı ve kısa süreli etkilere sahiptir. Bu nedenle araştırmacılar hafıza bozukluğunu tedavi etmek ve ilerlemesini azaltmak veya durdurmak için derin beyin stimülasyonu (DBS) gibi yeni tedavileri araştırmaktadırlar. DBS; Parkinson hastalığı, tremor ve distoni dahil olmak üzere hareket bozuklukları için etkili bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, obsesif kompulsif Bozukluklar, majör depresyon ve Tourette sendromu gibi psikiyatrik hastalıklar ve epilepsi için umut verici bir tedavi seçeneğidir. Son zamanlarda, bellekle ilişkili yapılarda DBS'nin bellek ve bilişsel işlevi geliştirdiği klinik öncesi ve klinik çalışmalardan elde edilen kanıtlar bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı, DBS'nin AH'deki etkilerine ilişkin mevcut anlayışı araştırmak ve AH için muhtemel DBS mekanizmalarına ışık tutmaktır. 2008-2018 arasında AH ile ilgili klinik ve preklinik çalışmaları ‘’Alzheimer hastalığı’’, ‘’derin beyin stimülasyonu’’, ‘’demans’’, ‘’bellek’’, ‘’Papez devresi ‘’ anahtar kelimelerini kullanarak PubMed veritabanında araştırdık. Bu süre zarfında yapılan çalışmalarda AH’de DBS için Meynert nukleus basalisi (NBM), Forniks, Hipokampus, Entorinal korteks, Nuclei anterior thalami, Rostral intralaminar talamik nükleus (ILN) ve Parafascicular talamik nükleus beyin bölgeleri hedef noktalar olarak seçilmiştir. Klinik çalışmalarda hafıza ve bellek yeteneklerini değerlendirmek için Mini-Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Clinical Dementia Rating (CDR), Alzheimer's Disease Assessment Scale- Cognitive Subscale (ADAS-Cog) testleri ve klinik öncesi çalışmalarda Mirror water maze testi kullanılmıştır. DBS ile hafıza fonksiyonlarının geliştirilmesinde yer alan potansiyel mekanizmalar şöyle özetlenebilir: Hafıza devresi içindeki bir hedef alanın uyarılması, hipokampüsün sinaptik plastisite, nörogenez, hacim artışı ve artmış asetilkolin salınımı yoluyla modüle edilebilir. AH olan bazı hastalarda erken klinik veriler, DBS'nin semptomları hafifletebileceğini göstermektedir. Hatta bazı klinik öncesi çalışmalar DBS’in nöroprotektif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bellekte DBS etkilerinin mekanizması ve stimülasyon yöntemi hakkında gelecekteki çalışmalar, bize beyindeki potansiyel hedeflerin ve kullanılacak uyarı parametreleri hakkında yeni bir bakış kazanmamıza olanak sağlayacaktır.
2019-02-08 00:00:00
Alzheimer hastalığı, derin beyin stimülasyonu, demans, bellek, Papez devresi.
Birinci
Behrad Nassehi