Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
AYNA TEDAVİSİNİN UNİLATERAL SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ETKİNLİĞİ

Giriş ve Amaç: Ayna terapisi ayna nöron sistem aktivasyonuna dayalı bir tedavi yöntemidir. Ayna nöronlar kişi spesifik bir hareket yaptığı esnada ya da başka bir kişiyi bu hareketi yaparken izlediğinde aktive olurlar. Ayna terapisi hasta kendi normal ekstremitesinin aynadaki yansıma hareketini izlerken ayna nöronlarının aktive edilmesi esasına dayanır. Aktive olan ayna nöronlar sayesinde plejik olan ekstremitenin innervasyonu artarak fonksiyonel iyileşme görülür.

Gereç ve Yöntem: 20 unilateral serebral palsi (SP) tanılı çocuk (12 kız, 8 erkek; 5-12 yaş aralığında) 4 hafta boyunca haftada 3 seans olacak şekilde ayna terapisi ya da konvansiyonel fizik tedavi gruplarına randomize edildi. Ayna grubunda plejik ekstremite 35X25 santimetre boyutlarındaki orta hatta 90 derece açı ile yerleştirilmiş bir aynanın arkasına saklanacak şekilde ve her seansta 7 farklı el ve üst ekstremite hareketini simetrik olarak 3X10 tekrar yaparak seanslar gerçekleştirildi. Kontrol grubu ise bimanuel aktivitenin geliştirilmesinin ön planda tutulduğu rehabilitasyon programına alındı. Hastalar tedavi öncesi ve tedavi bitiminde kör bir inceleyici tarafından Jebsen Taylor testi, kutu blok testi, dokuz delik testi, selektif motor kontrol değerlendirmesi ve Abilhand-kids anketi ile  değerlendirildi.

Bulgular: Tedavi sonrasında kutu blok testi ve Abilhand-kids anketinde, hem ayna hem de control gruplarında anlamlı gelişmeler bulunmuştur. Jebsen Taylor Testi değerlendirmelerindeki değişiklik her iki grup içinde benzer sonuçlar vermiş olup,bu testin kart çevirme ve küçük objeleri tutma kısımları ayna grubunda farklılık göstermiştir. Süpinasyon ve bilek ekstansiyonunun selektif motor kontrol değerlendirmesi sadece ayna tedavi grubunda iyileşme göstermiştir. Her iki tedavide dokuz delik testinde etki göstermemiştir. Ayna terapisi iyi tolere edilen,yan etkileri olmayan ve güvenli bir tedavi yöntemidir.

Sonuç: Ayna tedavisi unilateral serebral palsili çocuklarda el fonksiyonlarında iyileşme potansiyeli sunmaktadır. Bu tedavi yöntemi iyi tolere edilen ve çocuk dostu bir tedavi yöntemidir.

2019-05-03 00:00:00
  • Serebral Palsi
  • SP
  • Ayna Tedavisi
  • Fizik Tedavi

İkinci
  • EMİNE GÖKÇE GÜMÜŞ
  • ELİF PELİN YILMAZ
  • BEYZANUR KOCAGİL
  • DORUK KAAN BAŞTÜRK
  • BERK KAAN BOLATBAŞ