Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
Yeni Nesil Anti İnflamatuvar Sitokinlerin (IL-27 ve IL-35) CD4+ T Hücrelerini Baskılayıcı Etkisinin Gösterilmesi ve Bu Sitokinlerin Otoimmün Hastalıkların Tedavisindeki Rolü

Giriş ve Amaç:

  IL-27 ve IL-35 gibi yeni nesil sitokinlerin anti-inflamatuvar etkileri ve T hücrelerinin ne ölçüde baskılayabildiği sorgulanmaktadır. Biz bu çalışmamızda IL-27 ve IL-35’in T hücrelerini nasıl baskıladıklarını ve CD4 sinyalizasyonuna nasıl etki ettiklerini gözlemledik. Gereç ve Yöntem: Deneyimizin ilk kısmında CD4+ T hücrelerini ve Dendritik Hücreleri ko-kültüre ettik. Deneyimizin ikinci kısmında ise CD4+ T hücrelerini, Dendritik Hücrelerden alınan sitokinlerle direkt olarak uyarıp kültüre ettik. Ayrıca deneyimizin ikinci kısmında hücreleri uyarmak için poliklonal aktivasyon kullandık. İncelemek üzere hücrelerimizi 7 gruba böldük; IL-10 grubu, IL-27 grubu, IL-35 grubu, IL-10+IL-27 grubu, IL-10+IL-35 grubu, Pozitif kontrol ve Negatif kontrol. Hücrelerin çoğalmasını gözleyebilmek için 3 gün bekledik. 3. Günün sonunda hücreleri CD4’ün sinyalizasyonunu da kontrol edebilmek amacıyla ekstrasellüler ve intrasellüler olarak boyadık. Daha sonra hücrelerin çoğalmasını, sinyaalizayonunu ve aktivasyonunu gözlemleyebilmek amacıyla FACS (Fluoroscence Associated Cell Sorting) yöntemini kullandık.

Bulgular:

  Deneyimizin ilk kısmında IL-27 ve IL-35’in diğer sitokinlerden farklı bir etki göstermediğini ve tüm gruplarda CD4 sinyalizasyonunun down-regüle olduğunu gözlemledik. Ayrıca T hücre proliferasyon yüzdelerinin bütün gruplarda birbirine yakın olduğunu gördük. Bunun üzerine hücrelerinin yeterince uyarılmadığını tahmin edip poliklonal aktivasyon kullandığımız deneyin ikinci kısmında ise CD4 sinyalizasyonun bütün gruplarda yüksek yüzdelerde seyrettiğini gördük. IL-27 ve IL-35 uygulanan gruplarda ise T hücre proliferasyonunun önemli ölçüde baskılandığını gördük. Ayrıca T hücre aktivasyonunun da yüzdesel olarak IL-27 ve IL-35 uygulanan gruplarda kayda değer bir şekilde düştüğünü gözlemledik.

Sonuç:

  IL-27 ve IL-35’in diğer anti-inflamatuvar sitokinlere göre daha önemli bir ölçüde T hücrelerinin çoğalmasını durdurduğunu (P, p0,05), aktivitelerini baskıladığını ve bunlarla beraber CD4 sinyalizasyonunu dikkate değer bir şekilde düşürmediği gözlendi. Bu çalışmamız IL-27 ve IL-35’in otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılma durumuna ışık tutmaktadır. Ayrıca bunun tam tersi etkinin de kanser tedavisinde kullanılabilirliği de aynı şekilde düşünülmektedir.

KAYNAKÇA:

1- Morishima N, Mizoguchi I, Okumura M, Chiba Y, Xu M, Shimizu M, Matsui M, Mizuguchi J, Yoshimoto T- A pivotal role for interleukin-27 in CD8+ T cell functions and generation of cytotoxic T lymphocytes. 2010

2-Castellani ML, Anogeianaki A, Felaco P, Toniato E, De Lutiis MA, Shaik B, Fulcheri M, Vecchiet J, Tetè S, Salini V, Theoharides TC, Caraffa A, Antinolfi P, Frydas I, Conti P, Cuccurullo C, Ciampoli C, Cerulli G, Kempuraj D. - IL-35, an anti-inflammatory cytokine which expands CD4+CD25+ Treg Cells. 2010

3-Jankowski M, Kopiński P, Goc A. - Interleukin-27: biological properties and clinical application. 2010

4-Zhang J, Qian X, Ning H, Eickhoff CS, Hoft DF, Liu J. - Transcriptional suppression of IL-27 production by Mycobacterium tuberculosis-activated p38 MAPK via inhibition of AP-1 binding. 2011

5-Guzzo C, Ayer A, Basta S, Banfield BW, Gee K. - IL-27 enhances LPS-induced proinflammatory cytokine production via upregulation of TLR4 expression and signaling in human monocytes. 2011 

6-Banchereau J, Pascual V, O'Garra A. - From IL-2 to IL-37: the expanding spectrum of anti-inflammatory cytokines. 2012

7-Dixon KO, van der Kooij SW, Vignali DA, van Kooten C. - Human tolerogenic dendritic cells produce IL-35 in the absence of other IL-12 family members. 2015

8-Yoshimoto T, Chiba Y, Furusawa J, Xu M, Tsunoda R, Higuchi K, Mizoguchi I. - Potential clinical application of interleukin-27 as an antitumor agent. 2015

9-Bello RO, Chin VK, Abd Rachman Isnadi MF, Abd Majid R, Atmadini Abdullah M, Lee TY, Amiruddin Zakaria Z, Hussain MK, Basir R - The Role, Involvement and Function(s) of Interleukin-35 and Interleukin-37 in Disease Pathogenesis. 2018

10-Nan Z, Fan H, Tang Q, Zhang M, Xu M, Chen Q, Liu Y, Dong Y, Wu H, Deng S. - Dual expression of CXCR4 and IL-35 enhances the therapeutic effects of BMSCs on TNBS-induced colitis in rats through expansion of Tregs and suppression of Th17 cells. 2018

2019-03-17 00:00:00
  • CD4+ T hücresi
  • anti-inflamatuvar
  • pro-inflamatuvar
  • poliklonal aktivasyon
  • FACS

İkinci
Enes Salih ARPA