Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
POLİKLİNİK ŞARTLARINDA HASTALARIN SİGARA İÇME DURUMU NE KADAR SORGULANIYOR

Görsel Salı1 , Dilek Karadoğan2 , Osman Yılmaz1 , Teslime Aydemir1 , Rabia Korkmaz1 , Kenan Triyaki1 , Hasan Türüt3 , Ünal Şahin2

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Rize

2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Rize

3 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,Rize

Giriş : Tütün maruziyeti erken ölümlerin önlenebilir sebebidir. Dünya Sağlık Örgütü, tütün maruziyeti ve bağımlılığını hastalık olarak ele almaktadır. Hekim karşılaştığı her hastayı sigara alışkanlığı açısından sorgulamalı ve bırakmasını önermelidir. Bırakma konusunda hastasını yönlendirmeli ve bırakma döneminde hastanın izlenmesi de sağlanmalıdır.  

Amaç : Bu çalışmayla hekimlerin poliklinik şartlarında sigara içme durumlarını ne kadar sorguladıkları , sorgulayan hekimlerin bırakma konusunda tavsiye verip vermediği , sigara bırakma konusunda hastalarını teşvik edemeyen hekimlerin hastalarını ne oranda sigara bırakma polikliniğine yönlendirdiğini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod : Katılımcılar ; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ayaktan başvuran poliklinikten kan alma birimine yönlendirilmiş hastalar arasından seçilmiştir. Seçilen hastalar oryante , koopere ve bilinci açıktır.18 yaş altı hastalar, yatan hastalar, bilinci kapalı, oryante, koopere olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu şartları sağlayan sigara içen ve içmeyen tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler yüz yüze görüşülerek anket formu doldurulması ile elde edilmiştir.

Bulgular : Araştırmada toplam 500 hasta incelenmiştir. Hastalarımızın 219(C,8)’u kadın , 281(V,2)’i erkektir. Popülasyonumuz içinde 170 kişi (4) aktif olarak sigara kullanmaktadır.107 kişi (!,4) sigara kullanımını bırakmıştır. 223 kişi (D,6) ise hayatı boyunca hiç sigara içmemiştir. Polikliniklere en sık başvuru nedeni kontroldü (124 kişi ,$,8).İkinci sıklıkta ise göğüs ağrısı şikayeti mevcuttu (35 kişi , %7). 3. Sıklıkta başvuru nedeni nefes darlığı-öksürük idi (23 kişi , %4,6). 71 hastanın (,2) solunumsal semptomu vardı.Polikliniğe başvuran 500 hastanın 205’ine ( A) sigara içip içmediği sorulmuştur. Sigara kullanan 170 kişinin ise sadece 54’üne (1,7) sigarayı bırakması konusunda tavsiye verilmiştir. Sigara içen hastalardan sadece 10 kişi (%5) sigara bırakma polikliniğine yönlendirilmiştir.

Sonuç : Günümüz dünyasında sigara içimi gittikçe yaygınlaşmakta ve bu durumu önlemekte en büyük role sahip olan biz hekimler ise hastaların sigara kullanımını daha dikkatli sorgulamalı ve bırakmaları konusunda takiplerimizi daha sıkı bir şekilde sürdürmeliyiz. Sigara bırakmakta zorlanan hastalarımızı ise sigara bırakma polikliniğine yönlendirerek bırakmalarına yardımcı olabiliriz. 

Anahtar Kelimeler :5A5R,sigara

2019-04-26 00:00:00
  • 5A5R
  • sigara

Üçüncü
  • Görsel Salı
  • Dilek Karadoğan
  • Osman Yılmaz
  • Teslime Aydemir
  • Rabia Korkmaz
  • Kenan Tiryaki
  • Hasan Türüt
  • Ünal Şahin