Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Olgu Sunumu
TOROKOLOMBER, İNTRADURAL VE EKSTRADURAL KOMPANENTİ OLAN SPİNAL KİST HİDATİK: OLGU SUNUMU

 

Azat Görgin1, Çağla Bektaş1, Numan Karaarslan2, Tezcan Çalışkan2, Tamer Tunçkale2

1.Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, Tekirdağ, Türkiye

2.Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Tekirdağ, Türkiye

GİRİŞ: Kisthidatik, Echinococcus granulosus adlı sestod grubu parazitin neden olduğu bir zoonozdur. Güney Amerika, Uzak Doğu, Orta ve Doğu Akdeniz’de endemiktir. Özellikle karaciğer(P-70) ve akciğer( -30)  tutulumu gösterir, ancak beyin, kalp ve kemikler dahil olmak üzere vücudun tüm organlarında bulunabilir. Literatürde omurga tutulumu ve primer spinal kisthidatik oldukça nadir bildirilmiştir.

OLGU:26 yaşında bir erkek hasta bel ve sırt ağrıları şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Öz geçmişinde, daha önce torakal kisthidatik ile opere edilmiş ve medikal tedaviyi aldığı öğrenildi. . Nörolojik muayenesinde,  motor ve duyu defisiti saptanmadı. Hastanın yapılan kontrastlı torokolomber MRG tetkikinde, T11-T12-L1 lokalizasyonlarında ekstradural, intradural ve paraspinal lokalizasyonlu multiple kistik yapılar saptandı. Hasta opere edildi. Postoperatif 3. Günde hasta genel durumu iyi,  nörodefisitsiz, enfeksiyon hastalıklarının önerdiği tedavi ile taburcu edildi.

TARTIŞMA: Kisthidatik, su, sebze ve meyveler aracılığı ile Echinococcusgranulosus yumurtalarının doğal ara konak olan koyun, keçi, sığır gibi hayvanlara ve nadir olarak da insanlara bulaşması ile oluşmaktadır. Kist hidatik belirgin semptom vermeden sessiz bir şekilde ilerleyen tanı konulması zor bir hastalıktır. Ülkemizde yapılan bir meta-analizde spinal kist hidatikli hastalarda görülen semptomların oranları; s alt ekstremitelerde güçsüzlük, C bel ağrısı, 2 mesane/barsak fonksiyon bozukluğu, ' alt ekstremitelerde ağrı, $ duyu bozuklukları ve %2 paravertebral spazm olarak bildirilmiştir. Ancak bu semptomların hiçbirisi tanı için tek başına yeterli değildir. Tanı ve takipte MRG ve bilgisayarlı tomografi (BT) en iyi görüntüleme yöntemleridir. Kisthidatiğin serolojik tanısında ELISA, Western blot, indirekt hemaglütinasyon testi veya PZR testleri kullanılır.

SONUÇ: Prognozu kötü olan bu hastalığın özellikle endemik bölgelerde ayırıcı tanıda düşünülmesi erken tanı ve tedavi açısından oldukça önemlidir. Kisthidatik tedavisinde başarı, lezyonun komşu dokulara bulaşmasını önleyici cerrahi prensiplere özen göstererek kistleri tamamen çıkarmayla mümkündür.

ANAHTAR KELİMELER: SPİNAL, KİST, HİDATİK

2019-04-26 00:00:00
  • SPİNAL
  • KİST
  • HİDATİK

Diğer
  • Azat Görgin
  • Çağla Bektaş
  • Numan Karaarslan
  • Tezcan Çalışkan
  • Tamer Tunçkale