Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Olgu Sunumu
GÜNÜBİRLİK CERRAHİDEN ORGAN KAYBINA SÜRÜKLENME: ÇOCUKLARDA KASIK PATOLOJİLERİ

GÜNÜBİRLİK CERRAHİDEN ORGAN KAYBINA SÜRÜKLENME:

ÇOCUKLARDA KASIK PATOLOJİLERİ

İbrahim Şahutoğlu*, Ebru Yeşildağ**  

*TNKÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi, **TNKÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı    

Çocuk hastalarda kasık patolojileri çeşitlilik gösterir. Kasık fıtığı, inmemiş testis, testis torsiyonu bunlar arasında sayılabilecek başlıca anomalilerdir. Her ne kadar oluşturukları klinik tablolar belirgin olsa da günümüzde fizik muayenenin tüm sistemleri içerir şekilde yapılmaması bu sorunların tanı almasını geciktirmektedir. Kasık bölgesindeki bu sorunların tanısı geciktiğinde organ kaybıyla sonlanan tablolarla karşılaşılabilir. Bu çalışmada iki olgu üzerinden çocukluk çağı kasık kanalı sorunları değerlendirilecektir.

Olgu 1: 12 yaş erkek hasta karın ağrısı şikayetiyle getirildiği acil ünitesinde sadece karın muayenesi yapılıp önerilerle eve gönderilmiş. Bir gün sonra karın ağrısı ve torbasında da ağrı şikayetiyle tekrar başvurmuş. Skrotal bölge değerlendirmesi yapılmayıp bir gün sonra polikliniğe gelmesi söylenmiş. Bir gün sonra tekrar gelen hastanın skrotum sol tarafta kızarıklık, şişlik saptanıp ultrasonografi (USG) yapıldıktan sonra Çocuk Cerrahisi konsültasyonu istenmiş. Çocuk Cerrahisi muayenesinde sol testis torsiyonu düşünülen, USG’de testis kanlanması gözlenmeyen hasta acil ameliyata alınmış. Sol testis gangrenöz bulunup orşiektomi yapılan hastanın sağ testisi de skrotuma tesbit edilmiş. Operasyon sonrası takiplerinde sorun olmamış.

Olgu 2: 4 aylık kız bebek sol kasık bölgesinde ilk kez fark edilen şişlik ile acil ünitesine getirilmiş. Acil ünitesinde kasık fıtığı düşünülmemiş. Şişlik kaybolmayınca 1 gün sonra yeniden hastaneye               başvurulmuş. USG’de sol kasık fıtığı, içinde over dokusu saptanınca Çocuk Cerrahisi konsültasyonu yapılmış. Fizik muayenede sol kasık bölgesi şiş ve sert, üzeri kızarık bulunup strangulasyon düşünülerek acil operasyona alınmış. Sol over fıtık kesesi içinde sıkışık, gangrenöz saptanıp sol ooferektomi + yüksek ligasyon; sağ yüksek ligasyon uygulanan hastanın operasyon sonrası takiplerinde sorun saptanmamış.

Çocukluk çağında kasık fıtıkları, testisle ilişkili sorunlar tanı zamanında konduğu takdirde elektif şartlarda günübirlik cerrahi girişimlerle düzeltilebilmektedir. Sunulan iki olguda da acil şartlarda fizik muayenenin tüm sistemleri içerir şekilde detaylı yapılmaması nedeniyle organ kaybıyla sonuçlanan tablolar gelişmiştir. Acil ünitelerindeki yoğunluk doktorların sistemik muayene yapmalarının önüne geçmemelidir. Her hastanın detaylı fizik muayenesinin yapılması doğru tanılara ulaşılmasını sağlayacak ve  istenmeyen komplikasyonların gelişmesini önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Kasık Fıtığı, Strangulasyon, Testis,  Torsiyon, Erken Tanı, Koruyucu Tıp

2019-02-16 22:52:00
İkinci
ibrahim şahutoğlu