Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Olgu Sunumu
Bir Olguya Multidisipliner Yaklaşım
Giriş: Diyabet, insülinin eksikliği/etkisizliği sonucu ortaya çıkan, glukoz yüksekliğiyle seyreden, kronik ve ilerleyen bir hastalıktır. Serum glukozunun kontrolünün sağlanamaması sağlık sorunları oluşturur. Diyabet küçük ve büyük damarlarla birlikte sinirlerin de hasar görmesine neden olabilir. Amaç: Her bir başvuruda hastaların multidisipliner olarak incelenmesi, ayırıcı tanıların elenmesi ve doğru tanının konulmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu olgunun bu yaklaşıma örnek olması hedeflenmiştir. Olgu: Acile sağ baldır ve omuzda ağrı,şişme ve yürüyememe şikayetleriyle başvuran erkek hastada Homans bulgusu görülmüş. DVT şüphesiyle Kalp Damar Cerrahisine yönlendirilmiş. Venöz Doppler USG’de patoloji saptanmayınca Ortopedi kliniğine yönlendirilmiş. Hastada 12 yıldır kontrolsüz tip 2 diyabet olduğu öğrenildi. Kan tetkikleri:WBC:13.230/uL , NE#:9.430/uL, Sedim:63mm/sa, CRP:176.4mg/dl, AKŞ:194mg/dl, HbA1c:13.6%, TİT protein:100mg/dl. Fizik muayenesinde EHL gücü sağda 0/5,solda ise 5/5,Laseque (+), sağ diz altında lokalize kısmi duyu kusuru saptandı. Lomber MR’da disk herniyasyonları, sağ kruris MR’da peroneal ve tibial sinire bası şüphesi olan LAPlar görüldü. MR’da alt ekstremite LAPları ve kontrolsüz diyabeti nedeniyle yumuşak doku enfeksiyonu düşünülerek yatış kararı alındı. Kontrolsüz diyabetin regülasyonu için hastaya Endokrinoloji tarafında tedavi düzenlendi. Enfeksiyon konsültasyonu sonucu uygun antibiyotik tedavi ve Nefroloji konsültasyonu ile hastanın böbrek fonksiyonları düzenlendi. Kan tablosundaki mikrositer anemi için Hematoloji konsültasyonu istendi:Talasemi Minör tanısıyla takip önerildi. Polinöropati nedeniyle Nöroloji tarafından tedavi başlandı. Antibiyotik tedavisine rağmen CRP ve Sedimentayonu düşmeyen, topuğunda bül gelişen hastaya Arteryal Doppler USG yapıldı. Bilateral arteryal damarlarda bifazik akım yaratan kalsifik plaklar görüldü, MR Anjiyo yapıldı. Popliteal arter oklüzyonu görülmesi üzerine konvansiyonel Anjiyo ve Balon Anjiyoplasti yapıldı. Sonuç: Hastanın yaşı genç olmasına rağmen kontrolsüz diyabet sonucunda komplikasyon olarak arteryal yetmezlik geliştiği görüldü. Kombine tedavilerle hastanın kliniği toparladı, diyabeti kontrol altına alındı. Topuktaki nekroz lokalize kaldı, ekstremiteyi tehdit eder bir durum yaratmadı.
2019-05-04 00:00:00
  • tip 2 diyabet
  • derin ven trombozu
  • genç hasta
  • arteryal yetmezlik

İkinci
  • Ecem Kahraman
  • Saliha Nazlı Kardaş
  • Turhan Özler