Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
ROBOTİK GÖZÜNDEN PUPİLLA

Tıp eğitimi her geçen gün artan kümülatif bilgiyle giderek zorlaşmaktadır. Bilgilerin kalıcı hale gelmesi için çeşitli modeller ve modellemeler uzun süredir eğitim materyali olarak kullanılmaktadır. Öğrenciler, modeller aracılığıyla eğitim sürecine aktif katılım sağlamaktadır. Bu sayede işitsel öğrenmenin yanında görsel, dokunsal ve sosyal öğrenme eğitim sürecine dahil olmaktadır. Teknoloji, yaşamın her alanında kullanıldığı gibi tıp alanında sağlık hizmetinin iyileştirilmesinin yanında tıp eğitimini de etkilemiştir. Tıp eğitimi sürecinde anlaşılması zor olan konular gerek 3D yazıcılarla gerekse AR teknolojisi ürünleriyle kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda bu teknolojiler, birkaç öğrenme yolunu kullanarak beynin farklı kısımlarını çalıştırmakta ve bilginin kalıcılığını arttırmaktadır. Fizyoloji eğitiminde de fizyolojik mekanizmaların anlatılması için özellikle hareketli olan maketlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi Fizyoloji Bölümü'nde derslerde kullanılmak üzere Robofizyoloji laboratuvarında hareketli maketler geliştirilmeye başlanmıştır. İlk çalışmamız olarak direkt ışık refleksi modeli yapılmıştır. Pupilla ışık refleksi, pupillanın küçülmesi yani miyozise uğraması olayıdır. Işık uyarısı nervus optikus ile ışık refleksinin afferent bölgesi olan area pretektalise ulaşır. Area pretektalisteki lifler 3. kraniyal sinirin parasempatik nükleusu olan Edinger-Westphal nükleusuna ulaşır. Bu nükleustan çıkan lifler nervus okulomotorius ile muskulus sfinkter pupillayı kasarak pupillanın daralmasını sağlar. Direkt ışık refleksinde ışık tutulan göz miyozise uğrarken indirekt ışık refleksinde karşı tarafta bu cevap gözlenir. Modelde pleksiglastan yapılmış Hoberman Çemberi sfinkter kasları temsil ederken ve çapraz monte edilmiş pleksiglas çubuklar radial kasları göstermektedir. Üzerine çift katlı esnek silikon eklenerek iris tabakası gösterilmiştir. Işık tutulduğunda algılanmasının sağlanması için Arduino ışık sensörü ve miyozis-midriyazis hareketlerinin sağlanması için servo motor kullanılmıştır. Bu sayede gelen ışık miktarına göre iris çapı değiştirilecektir. Bu model aracılığıyla gözdeki kompleks yapının üç boyutlu hale getirilmesi ve elektronik bağlantılar kullanılarak gösterilmesiyle öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Hareketli maket özelliği taşıyan ve fizyolojik sürecin modellendiği bu maket anatomi laboratuvarlarında kullanılan hareketsiz maketlerden bu yönde farklılık göstermektedir. Çalışmamızda; hareketli maketlerin geliştirilmesi sürecine, maketlerin öğrenmedeki etkisine ve pupilla ışık refleksinin fizyolojik aşamalarına yer vereceğiz.

2019-02-24 14:58:00
İkinci
  • Safiye Serra Erzurumluoğlu
  • Aslı Özden
  • Bilge Soylu