Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
DOKUNMA DUYUSU GÖRME DUYUSU YERİNE KULLANILABİLİR Mi?

Giriş ve amaç: Yapay görme temel olarak gerçek dünyadaki görüntülerin kamera ile anlık olarak kaydedilip işlenerek fizyolojik duyularla algılanabilecek hale getirilmesini içeren bir süreçtir. Tam ya da tama yakın görme kaybı olan bireyler için üzerinde çalışılan çeşitli yapay görme sistemleri mevcuttur. Bizim üzerinde çalıştığımız sistem taktil uyaranların yapay görme sistemi için kullanılmasıdır. Projemizin amacı bu kişilerin günlük hayatlarında daha kolay hareket etmelerini ve kısıtlı da olsa çevreyi hissetmelerini sağlamaktır. Bu yöntemle bu bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada HÜTF Fizyoloji Anabilim Dalı Robofizyoloji laboratuvarında servo motorlar kullanılarak ürettiğimiz yelek ve Serial Peripheral Interface (SPI) kamera, küçük portatif bilgisayar (Raspberry Pi), mikrodenetleyiciden (Arduino) oluşan bir sistem kullandık. Projemiz şu şekilde çalışmaktadır: SPI kameradan elde edilen görüntü Raspberry Pi tarafından alınmaktadır. Daha sonra geliştirdiğimiz yazılım ile görüntü işlenerek gerçek hayattaki görüntü uygun sayıdaki piksellere dönüştürülmektedir. Piksel bilgisi mikrodenetleyicinin algılayabileceği formatta mikrodenetleyiciye gönderilerek mikrodenetleyici aracılığıyla piksellere uygun olarak sırttaki yelekte bulunan servo motorların sırta dokunması sağlanmaktadır. Bulgular: Geliştirilen bu insan-makina arayüzü ile gerçek hayattaki görme duyusu dokunma duyusuna çevrilmiştir. Şu anda projemizde 4X5'lik piksel çözünürlüğünü kullanmaktayız. Bu çözünürlükte yakında bulunan herhangi bir objeyi, rakamı ve harfleri sırta dokunmatik olarak aktarabiliyoruz. Kullandığımız yapay zekâ ile elde edilen görüntü iyileştirilmekte ve yapay zekâ tarafından görüntüde tanınan objeler, şekiller, harf veya rakamlar daha yüksek doğrulukla duyu aktarımına yardımcı olmaktadır. Oluşturduğumuz bu insan-makine arayüz sisteminin saniyede 30 kare olacak şekilde gerçek hayattaki görüntüyü alıp uygun piksellere dönüştürüp yelekte bulunan servo motorları görüntüye uygun bir biçimde hareket ettirdiğini gözlemledik. Tartışma: Bu sistemi kullanan birey beynin plastisite özelliği sayesinde belli bir süre sonra dokunma duyusunu görme duyusu olarak kullanmaya başlayacaktır. Böylelikle günlük hayatlarını akıcı bir biçimde sürdürebilecektir. Projemizin diğer uygulamalara göre çeşitli avantajları mevcuttur. Bunlardan ilki yapay retina protezlerinde olduğu gibi optik sinirin direkt olarak uyarılmaması nedeniyle ameliyatsız olarak her bireye uygulanabilir. Ayrıca optik sinirde harabiyet olduğu durumlarda da kullanılabilir. İkinci olarak projemizi kullanan bireyler herhangi bir ön öğrenme süreci olmadan nesneleri ve dış dünyayı algılayıp günlük hayatlarına devam edebilir. Ayrıca dokunma duyusu ile çalışan projemizde dokunma şiddeti ve yönü gibi bilgiler ile görüntüdeki renk ve derinlik bilgisini aktarmak da mümkündür. Bunlara ek olarak yapay zekâ ile desteklenen bir sistem oluşturulduğundan kullanıcı için daha önemli olan görüntü alanına odaklanılarak görüntüdeki kayıplar en aza indirilmeye çalışılmıştır. Oluşturduğumuz insan-makine arayüzünün projenin ilerleyen aşamalarında görme engelli ve engelsiz insanlarda denenmesi planlanmaktadır.

2019-02-24 14:58:00
Üçüncü
Ataberk Akyalçın