Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Derleme Sunum
Limbik Sistem ve Obezite İlişkisi: Literatür Taraması
Günümüzde obezite hem çok sık rastlanılan hem de en çok ölüme sebebiyet veren hastalıklardan biri haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, obeziteyi en riskli 10 hastalık içinde saymaktadır. Ülkemizde ise obez oranı 'dir. Bu oran erkeklerde ,7 iken kadınlarda ,9'a çıkmaktadır. Günümüzde besin alımı ve nöronal yollar arasındaki ilişki hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Biz de bu çalışmamızda hem besin alımının limbik sistem üzerindeki etkilerini derlemeyi hem de en büyük problemlerimizden biri haline gelmiş bu hastalığa dikkat çekmeyi amaçladık.
2019-02-15 00:00:00
İkinci
  • Eylül Yalçınkaya
  • Zeynep Olcay